Naročniki Zlatega kompleta in paketa MINI Računovodja lahko izračun tudi shranite!

Računovodja.com - Izračun avtorskega honorarja 2013

Obračun avtorskega honorarja 2013

IZPLAČEVALEC
 • Podjetje oz. ime in priimek izplačevalca:
 • Naslov izplačevalca:
 • Pošta, kraj izplačevalca:
 • Osemmestna davčna številka izplačevalca:

 • Št. TRR izplačevalca: SI56

PREJEMNIK
 • Ime in priimek prejemnika:
 • Naslov prejemnika:
 • Pošta, kraj prejemnika:
 • Osemmestna davčna številka prejemnika:

 • Št. TRR prejemnika: SI56

PODATKI ZA OBRAČUN
 • Bruto znesek za opravljeno delo:

 • Normirani stroški (10 %)
 • Osnova za izračun davčnega odtegljaja
 • Davčni odtegljaj (25 %)
 • Neto znesek za opravljeno delo

 • Prispevek PIZ na bruto prejemek (8,85%)
 • Strošek izplačevalca

 • Mesec in leto izplačila:
 • Datum izplačila:
 • Kraj izplačila: