Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

2. Definicija povezanih oseb

Dopolnjeno, 4. januar 2010
Dopolnjeno, 14. december 2009
Dopolnjeno, 26. julij 2008

S 1. 1. 2007 je v veljavo stopil nov Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (Uradni list RS št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09 in 96/09; odslej ZDDPO-2), ki v 16. členu opredeljuje povezane osebe v razmerju rezident – nerezident.

Za povezani osebi se štejeta zavezanec rezident ali nerezident in tuja pravna oseba ali tuja oseba brez pravne osebnosti, ki ni zavezanec (v nadaljnjem besedilu: tuja oseba), če:

- ima zavezanec neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic, v tuji osebi ali obvladuje tujo osebo na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami; ali

- ima tuja oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic v zavezancu ali obvladuje zavezanca na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami; ali

- ima ista oseba hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru v zavezancu in tuji osebi ali dveh zavezancih ali ju obvladuje na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami; ali

- imajo iste fizične osebe ali njihovi družinski člani neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru v zavezancu in tuji osebi ali dveh rezidentih ali ju obvladujejo na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami.

Za družinske člane se po tem členu šteje zakonec ali oseba, s katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza, ali partner oziroma partnerica (v nadaljnjem besedilu: partner), s katerim fizična oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, otrok, posvojenec in pastorek ali otrok osebe, s katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza ali otrok partnerja, s katerim fizična oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, ter starši in posvojitelji fizične osebe.

Pri definiciji povezanih oseb rezident-nerezident je z novim zakonom prišlo do dveh bistvenih sprememb:

  • Zakonodajalec je pustil odprto možnost presojanja povezanosti v vseh štirih primerih in sicer z ...ALI..
  • Med družinskimi člani ni več zaslediti bratov in sester.

 

17. člen ZDDPO-2 opredeljuje povezane osebe v razmerju rezident – rezident. Za povezani osebi se štejeta rezidenta:

- ki sta povezana v kapitalu, upravljanju ali nadzoru tako, da ima en rezident neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic v drugem rezidentu ali obvladuje drugega rezidenta na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami; ali

- če imajo iste pravne ali fizične osebe ali njihovi družinski člani v dveh rezidentih neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic ali ju obvladujejo na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami.

Za povezani osebi se štejeta tudi rezident in fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če ima ista fizična oseba ali njeni družinski člani v rezidentu najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic ali obvladuje rezidenta na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami.

Za družinske člane se po tem členu šteje zakonec ali oseba, s katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza, ali partner, s katerim fizična oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, otrok, posvojenec in pastorek ali otrok osebe, s katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza ali otrok partnerja, s katerim fizična oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, ter starši in posvojitelji fizične osebe.

Pri definiciji povezanih oseb rezident-rezident po novem nimamo več pogoja "in eden vpliva ali ima možnost vplivati na sprejemanje odločitev drugega".

Za povezano osebo NE štejejo več fizične osebe (lastniki in zaposleni).

ZDDPO-2 od 1.1.2007 dalje točno opredeljuje kaj so povezane osebe in kdo so družinski člani. Lastnik fizična oseba ni več povezana s pravno osebo (d.o.o., d.d.) po ZDDPO-2.

Primeri:

  1. ENA d.o.o. je 25% lastnik DVA d.o.o. => podjetji sta povezani;

  2. Peter je 100% lastnik TRI d.o.o. in 75% lastnik A d.o.o. => podjetji sta povezani;

  3. Miha je samostojni podjetnik, njegova žena Sabina je 100% lastnica PET d.o.o. => s.p. in d.o.o. sta povezana;

  4. Klemen je 100% lastnik E d.o.o. => Klemen in E d.o.o. NISTA povezana;

  5. Andrej je zaposlen v E d.o.o. => Andrej in E d.o.o. NISTA povezana.

Ko družba opredeli, ali je z določeno osebo povezana, pristopi k ugotavljanju priznane obrestne mere. V kolikor se dve družbi ne štejeta za povezani osebi, za davčno priznavanje obresti ni potrebno uporabljati priznane obrestne mere. Tudi med dvema povezanima osebama ni potrebno vedno uporabljati priznane obrestne mere. Kdaj je temu tako, je opredeljeno v poglavju obresti med povezanimi osebami.