100si

Vpisano: 21.2.2019 15:54:23

Nasvet tedna: Letno poročilo v društvih in zvezah za leto 2018

Društva predložijo podatke za državno statistiko in javno objavo do konca marca za preteklo koledarsko leto, revidirana letna poročila v 8 mesecih po koncu koledarskega leta.

Iz e-gradiva Priprava letnega poročila v društvih in zvezah, ki ga lahko naročite v naši spletni trgovini.

Priporočamo! Izjemno ugoden Paket Društva vključuje tudi e-gradivo Priprava letnega poročila v društvih in zvezah

1.   Društva in zveze, ki niso zavezana k revidiranju računovodskih izkazov predložijo

a) za državno statistiko v roku 3 mesecev, to je do 1. aprila 2019:

 • podatke iz bilance stanja na dan 31.12.2018
 • podatke iz izkaza poslovnega izida v obdobju 1.1.2018 do 31.12.2018
 • dodatne podatke k izkazu poslovnega izida v obdobju 1.1.2018 do 31.12.2018

b) za javno objavo v roku 3 mesecev, to je do 1. aprila 2019:

 • letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, dodatne podatke k izkazu poslovnega izida, pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva.

To obveznost za javno objavo društva in zveze izpolnijo tako, da podatkom za državno statistiko priložijo:

 • pojasnila k izkazom
 • poročilo o poslovanju društva in
 • izjavo iz priloge 9.b, ki je sestavni del Navodil o predložitvi letnih poročil in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov

2.   Društva in zveze, ki so zavezane k revidiranju računovodskih izkazov predložijo

a) za državno statistiko do 1. aprila 2019:

 • podatke iz bilance stanja
 • podatke iz izkaza poslovnega izida in
 • dodatne podatke k izkazu poslovnega izida

b) za javno objavo v roku 8 mesecev po koncu poslovnega leta

 • letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, dodatne podatke k izkazu poslovnega izida, pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva ter oceno revizorja. Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9624