100si

Vpisano: 15.3.2010 13:57:01

Vračilo DMV za nakup motornega vozila za prevoz invalidne osebe

Pojasnilo DURS, št. 4234-1/2010-2, 8. 3. 2010

Davčna zavezanka navaja, da z živi z možem in njegovim bratom, ki je 100 % invalid in je povsem odvisen od tuje pomoči. Ker živi skupaj z invalidom, ga tudi vozi z avtomobilom, kamor je potrebno. Invalidu je bil izdan tudi znak za invalida za avtomobil. Navaja tudi, da možev brat ni kreditno sposoben, da bi sam kupil avto, zato je davčna zavezanka posojilo vzela sama in avto zato na svoje ime tudi registrirala. Davčno zavezanko zanima, ali lahko uveljavlja vračilo DMV za nakup novega avtomobila, ker avtomobil uporablja za prevoz invalida, ali je do vračila DMV upravičen le invalid, ki je dejanski lastnik vozila.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Sorodniki invalida, ki se šteje za invalidno osebo iz 3. točke 5. člena ZDMV, nimajo pravice do uveljavljanja oprostitve plačila DMV za invalidne osebe.

Zakon o davku na motorna vozila ZDMV (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB2 in 9/10) v tretji točki 5. člena določa oprostitev DMV od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov. Oprostitev je mogoče uveljaviti od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer od enega motornega vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dieselskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dieselskega motorja do 2,2 l za motorno vozilo z avtomatskim upravljanjem ter od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.

Za osebe po tej točki se štejejo:

  • osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80 % telesna okvara;
  • osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
  • osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb;
  • otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Oprostitev po prvi in drugi alineji se uveljavlja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Če upravičenci do vračila davka niso vozniki, lahko na podlagi desetega odstavka 3. točke 5. člena ZDMV v njihovem imenu motorno vozilo vozijo starši oziroma skrbnik ali osebe, ki imajo pisno pooblastilo upravičenca, njegovih staršev oziroma skrbnika brez obvezne navzočnosti invalida v motornem vozilu.

Na podlagi ugotovljenega, se oprostitev plačila DMV nanaša le na primere, ko je kupec motornega vozila invalid, in sicer ne glede na to, kdo zagotavlja sredstva za nakup motornega vozila. Kljub temu pa lahko sorodniki, ki so skrbniki invalida, vozijo motorno vozilo katerega kupec je ta invalid.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4673