Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 16.2.2010 16:23:21

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-C)

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Rubrika: Davkiprint Natisni

1. člen

V Zakonu o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

Davek se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90 ter iz tarifne oznake 8711, določenih v carinski tarifi Evropske skupnosti, objavljeni kot Priloga I Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 179/2009 z dne 5. marca 2009 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 63 z dne 7. 3. 2009, str. 1), ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije.«.

2. člen

Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Pridobitev motornega vozila iz druge države članice Evropske unije za namene tega zakona pomeni pridobitev blaga znotraj Skupnosti, kot je opredeljena v Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09 in 85/09; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1).«.

Četrti odstavek se črta.

3. člen

V prvem odstavku 5. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. od vozil, ki so nabavljena za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok, in sicer od enega motornega vozila s pet ali več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupi eden od roditeljev v družini, ki ima tri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let. Oprostitev po tej točki se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem gospodinjstvu ob vložitvi napovedi pri davčnem organu ali ob vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prost promet pri carinskem organu oziroma z vložitvijo zahtevka za povračilo plačanega davka pri davčnem organu v treh mesecih od nakupa, v primeru uvoza pa pri carinskem organu v treh mesecih od uvoza. Davčni oziroma carinski organ vrne plačani davek iz tega zakona v 30 dneh po prejemu zahtevka. V prometno dovoljenje in register gospodinjstev se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka. Oseba iz prvega stavka te točke motornega vozila ne sme prodati ali ga brezplačno ali kako drugače odtujiti pred potekom triletnega roka od dneva nakupa, sicer mora plačati razliko do polnega zneska davka, obrestovano po obrestni meri za zamudne obresti, določeni v posebnem zakonu;«.

V 3. točki se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»3. od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer od enega motornega vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dieselskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dieselskega motorja do 2,2 l za motorno vozilo z avtomatskim upravljanjem ter od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Oprostitev po tej točki se uveljavlja ob vložitvi napovedi pri davčnem organu ali vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prost promet pri carinskem organu oziroma z vložitvijo zahtevka za povračilo plačanega davka pri davčnem organu v treh mesecih od nakupa, v primeru uvoza pa pri carinskem organu v treh mesecih od uvoza. Davčni oziroma carinski organ vrne plačani davek iz tega zakona v 30 dneh po prejemu zahtevka.«.

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Če invalidska organizacija, invalid oziroma njegovi starši ali skrbniki prodajo motorno vozilo ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza, morajo plačati davek v višini davka, za katerega se je zahtevalo vračilo in pripadajoče obresti od dneva nakupa oziroma uvoza do dneva plačila davka. Ob izpolnjevanju osnovnih pogojev se pravica do oprostitev po tej točki na novo vzpostavi dan po takšnem plačilu. Če je bilo motorno vozilo poškodovano v prometni nesreči za več kot 70% tržne vrednosti motornega vozila na dan nesreče, se sme poškodovano motorno vozilo prodati, ne da bi bil plačan davek. Če invalid umre pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza motornega vozila, smejo zakoniti dediči prodati motorno vozilo, ki so ga podedovali, ne da bi plačali davek. Vojni invalid prve skupine, ki uveljavi pravico do doplačila k stroškom tehničnega pripomočka - osebnega motornega vozila po Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97 in 75/97), nima pravice do davčne oprostitve iz te točke.«.

5. točka se spremeni tako, da se glasi:

»5. od vozil, ki imajo v skladu s predpisi o motornih vozilih status starodobnega vozila;«.

Doda se nova 7.b točka, ki se glasi:

»7.b od intervencijskih reševalnih vozil, ki so posebej prirejena za prevoz ponesrečencev in bolnikov.«.

4. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

Osnova za davek je prodajna cena posameznega motornega vozila, ki ne vključuje tega davka in davka na dodano vrednost.

Kot prodajna cena se pri pridobitvi motornega vozila iz druge države članice Evropske unije šteje nakupna cena, pri uvozu pa vrednost, določena v prvem do četrtem odstavku 38. člena ZDDV-1.

Če prodajna cena ne ustreza prometni vrednosti, ali če plačila ni, je davčna osnova prometna vrednost teh motornih vozil, ki jo ugotovi davčni organ. Davčni organ ugotavlja davčno osnovo na podlagi vseh okoliščin posameznega primera, pri čemer kot izhodišče za ugotavljanje prometne vrednosti, razen v primeru uvoza motornega vozila, uporabi orientacijske vrednosti motornih vozil iz katalogov za vrednotenje vozil.

Stopnja davka za motorna vozila iz tarifnih oznak 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33, 8703 90, razen za trikolesa, štirikolesa in bivalna vozila (iz teh tarifnih oznak), je odvisna od izpusta CO2 pri kombinirani vožnji (v nadaljnjem besedilu: izpust CO2) in vrste goriva, ki se uporablja za pogon in znaša:

Izpust CO2 (g/km) glede na vrsto gorivaStopnja davka (%) od davčne osnove
bencin, utekočinjen naftni plindizelsko
od 0 do vključno 1100,51
nad 110 do vključno 12012
nad 120 do vključno 1301,53
nad 130 do vključno 15036
nad 150 do vključno 170611
nad 170 do vključno 190915
nad 190 do vključno 2101318
nad 210 do vključno 2301822
nad 230 do vključno 2502326
nad 2502831

 

Če motorno vozilo iz prejšnjega odstavka uporablja kateri koli drug pogon, vključno z električnim, ali kombinacijo različnih pogonov (hibridno vozilo), se stopnja davka določi z upoštevanjem lestvice, ki velja za vozila z bencinskim gorivom.

Za motorna vozila iz četrtega odstavka tega člena z najmanj osmimi sedeži se stopnja davka iz četrtega odstavka tega člena zniža za 30%.

Za motorna vozila iz četrtega odstavka tega člena s stopnjo izpusta nižjo od Euro 3, se stopnja davka, določena v četrtem odstavku tega člena, poveča za deset odstotnih točk.

Za motorna vozila iz četrtega odstavka tega člena s stopnjo izpusta Euro 3, se stopnja davka, določena v četrtem odstavku tega člena, poveča za pet odstotnih točk.

Za motorna vozila iz četrtega odstavka tega člena s stopnjo izpusta Euro 4, se stopnja davka, določena v četrtem odstavku tega člena, poveča za eno odstotno točko, po 1. januarju 2011 pa za dve odstotni točki.

Za motorna vozila iz četrtega odstavka tega člena s pogonom na dizelsko gorivo in s stopnjo izpusta Euro 5 se do 1. januarja 2012 upošteva stopnja davka iz lestvice v četrtem odstavku tega člena za bencinsko gorivo. Za motorna vozila iz četrtega odstavka tega člena s pogonom na dizelsko gorivo s stopnjo izpusta Euro 6 se upošteva stopnja davka iz lestvice v četrtem odstavku tega člena za bencinsko gorivo.

Za motorna vozila iz četrtega odstavka tega člena s pogonom na dizelsko gorivo z izpustom trdnih delcev, večjim od 0,005 g/km, se stopnja davka, določena v četrtem odstavku tega člena, poveča za dve odstotni točki, po 1. januarju 2011 pa za pet odstotnih točk.

Za motorna vozila iz četrtega odstavka tega člena, ki nimajo podatka o izpustu CO2, se upošteva stopnja 28% za vozila s pogonom na bencin ali utekočinjen naftni plin ter 31% za vozila s pogonom na dizelsko gorivo.

Stopnja davka za motorna vozila iz tarifne oznake 8711 ter trikolesa in štirikolesa je odvisna od moči motorja in znaša:

Moč motorja (kW)Stopnja davka (%) od davčne osnove
do vključno 251,5
nad 25 do vključno 502
nad 50 do vključno 753
nad 755

 

Za motorna vozila iz prejšnjega odstavka z dvotaktnim motorjem na notranje zgorevanje, se stopnja davka, določena v prejšnjem odstavku, poveča za tri odstotne točke.

Za motorna vozila iz trinajstega odstavka tega člena s stopnjo izpusta nižjo od Euro 2, se stopnja davka, določena v trinajstem odstavku tega člena, poveča za deset odstotnih točk.

Za motorna vozila iz trinajstega odstavka tega člena, razen za kolesa z motorjem, s stopnjo izpusta Euro 2, se stopnja davka, določena v trinajstem odstavku tega člena, poveča za pet odstotnih točk.

Ne glede na določbo trinajstega odstavka tega člena, je za motorna vozila iz trinajstega odstavka tega člena z motorjem izključno na električni pogon, stopnja davka 0,5%.

Stopnja davka za bivalna vozila je odvisna od moči motorja in znaša:

Moč motorja (kW)Stopnja davka (%) od davčne osnove
do vključno 606
nad 60 do vključno 909
nad 90 do vključno 12013
nad 12018

 

Za motorna vozila iz prejšnjega odstavka s stopnjo izpusta nižjo od Euro 3, se stopnja davka, določena v prejšnjem odstavku, poveča za deset odstotnih točk.

Za motorna vozila iz osemnajstega odstavka tega člena s stopnjo izpusta Euro 3, se stopnja davka, določena v osemnajstem odstavku tega člena, poveča za pet odstotnih točk.

Za motorna vozila iz osemnajstega odstavka tega člena s stopnjo izpusta Euro 4, se stopnja davka, določena v osemnajstem odstavku tega člena, poveča za eno odstotno točko, po 1. januarju 2011 pa za dve odstotni točki.

Za motorna vozila iz osemnajstega odstavka tega člena s pogonom na dizelsko gorivo z izpustom trdnih delcev, večjim od 0,005 g/km, se stopnja davka, določena v osemnajstem odstavku tega člena, poveča za dve odstotni točki, po 1. januarju 2011 pa za pet odstotnih točk.

Ne glede na določbo osemnajstega odstavka tega člena, je za motorna vozila iz osemnajstega odstavka tega člena z motorjem izključno na električni pogon, stopnja davka 0,5%.«

5. člen

6.b člen se črta.

6. člen

Drugi odstavek 7. člena se črta.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:

»6. ko je motorno vozilo pridobljeno iz druge države članice Evropske unije.«.

7. člen

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Davčni zavezanec, proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi iz druge države članice Evropske unije motorno vozilo, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi in katerega tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji ter zanj izdano potrdilo o skladnosti tipa SA, mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec.«.

V drugem odstavku se za besedilom »identifikacijski številki (št. šasije),« doda besedilo »izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta Euro«.

V četrtem odstavku se za besedilom »identifikacijska številka (št. šasije),« doda besedilo »izpust CO2, moč motorja v kW, način delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpust trdnih delcev v g/km, stopnja izpusta Euro«.

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:

»Obračun davka na motorna vozila davčni zavezanec v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, predloži v elektronski obliki na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.«.

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

8. člen

8.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»8.a člen

Davčnemu zavezancu, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice Evropske unije in ni dolžan obračunavati davka v skladu s prejšnjim členom, odmeri davek davčni organ.

Davčni organ iz prejšnjega odstavka odmeri davek na podlagi napovedi, ki jo davčni zavezanec predloži najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila.

Davčni zavezanec mora pri pridobitvi motornega vozila napovedi priložiti izvirnik računa o nakupu vozila, iz katerega morata biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve, izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta Euro, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, pri vozilu, ki je že bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi, pa tudi izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja.

Strokovna organizacija, pristojna za ugotavljanje skladnosti, ne sme izdati potrdila o skladnosti motornega vozila tipa SB, če motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa iz 11.a člena tega zakona.

Če v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, izdaja potrdila o skladnosti ni potrebna, organ, pristojen za registracijo, oziroma pooblaščena organizacija pri registraciji vozil ne sme registrirati motornega vozila, če motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa iz 11.a člena tega zakona.«.

9. člen

8.b člen se črta.

10. člen

9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. člen

Davčni zavezanec mora obračunani davek iz 8. člena tega zakona plačati do zadnjega delovnega dneva meseca po poteku meseca, v katerem je nastala davčna obveznost.

Davek iz prejšnjega člena odmeri davčni organ ne glede na prebivališče ali sedež zavezanca.«.

11. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

Če upravičenec do vračila plačanega davka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, izvozi, dobavi oziroma zaradi selitve prenese v drugo državo članico Evropske unije in ga zato odjavi iz evidence registriranih vozil v Republiki Sloveniji, ima pravico do vračila sorazmernega dela plačanega davka.

Upravičenec lahko uveljavi vračilo šele po odjavi vozila iz evidence registriranih motornih vozil. Upravičenec lahko uveljavi vračilo plačanega davka na podlagi dokazila o plačilu davka v Republiki Sloveniji in predložitve dokazil, da je vozilo zapustilo ozemlje Republike Slovenije. Kot dokazilo o tem, da je vozilo zapustilo ozemlje Republike Slovenije, se glede na okoliščine primera štejejo predvsem:

- dokazilo o izvozu, ki ga izda oziroma potrdi carinski organ in iz katerega mora biti razvidno, da je motorno vozilo zapustilo carinsko območje Evropske unije,

- dokazilo o registraciji vozila v državi članici Evropske unije ali drugi državi,

- dokazilo o dejanski dobavi oziroma prenosu vozila v drugo državo članico Evropske unije,

- račun, izdan kupcu v drugi državi članici Evropske unije,

- dokazilo o selitvi v drugo državo članico Evropske unije.

Znesek vračila davka se izračuna na podlagi podatka o dejansko plačanem davku v Republiki Sloveniji in podatka o obdobju uporabe motornega vozila v Republiki Sloveniji, in sicer tako, da se za vsako začeto leto uporabe motornega vozila v Republiki Sloveniji znesek dejansko plačanega davka zmanjša za 10%. Pri tem se kot začeto leto uporabe motornega vozila v Republiki Sloveniji šteje datum prve registracije motornega vozila v Republiki Sloveniji.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za motorna vozila, ki so bila izvožena ali dobavljena v drugo državo članico Evropske unije, preden so bila registrirana v Republiki Sloveniji in je bil zanje davek plačan, in za motorna vozila, ki so bila v Republiki Sloveniji začasno registrirana z namenom izvoza ali dobave v drugo državo članico Evropske unije, in so bila registrirana največ 30 dni, znesek vračila določi v višini 100% zneska dejansko plačanega davka.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko upravičenec, ki obračunava davčno obveznost za koledarski mesec, vračilo davka za motorna vozila, za katera so izpolnjeni pogoji za vračilo v mesecu obračuna davka, vračilo davka uveljavi v okviru mesečnega obračuna davka.

Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena se davek ne vrača, če bi bil znesek vračila davka manjši od 10 eurov.

Za motorno vozilo, od katerega je bil vrnjen davek v skladu s tem členom velja, da za namene 3. člena tega zakona v Republiki Sloveniji še ni bilo registrirano.

Upravičenec lahko zahteva vračilo davka pri davčnem organu v treh mesecih od poteka meseca, v katerem so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi lahko zahteval vračilo davka.«.

12. člen

Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen

Davčni organ vodi elektronsko evidenco motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: evidenca), za katera je bil plačan davek, uveljavljena oprostitev plačila davka ali je bil zanje predložen instrument zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti iz naslova davka na dodano vrednost.

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

- znamka in tip motornega vozila,

- identifikacijska številka (številka šasije),

- vrsta goriva,

- izpust CO2 (za motorna vozila iz tarifne oznake 8711, trikolesa, štirikolesa in bivalna vozila, če je na razpolago) in moč motorja,

- način delovanja motorja (dvotaktni, električni),

- izpust trdnih delcev,

- stopnja izpusta Euro,

- država uvoza oziroma pridobitve,

- podatki o davčnem zavezancu (osebno ime oziroma naziv, naslov prebivališča oziroma sedeža in davčna oziroma matična številka),

- podatek o davčni osnovi,

- znesek davka,

- datum prve registracije vozila,

- datum plačila davka,

- številka odločbe o odmeri davka;

- podatek o oprostitvi po 5. členu tega zakona,

- podatki o zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti,

- znesek vračila davka,

- podatek o pravni podlagi za vračilo davka (5. člen ali 11. člen).

Podatke za evidenco davčni organ pridobiva iz obračuna oziroma napovedi za odmero davka in iz evidence carinskega organa o odmeri davka ob uvozu.«.

13. člen

15. člen se spremeni tako, da glasi:

»15. člen

Z globo od 2.000 do 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

1. ne obračuna davka ali ne sestavi ali ne predloži mesečnega obračuna davka davčnemu organu v skladu z 8. členom tega zakona;

2. ne predloži napovedi za odmero davka v skladu z 8.a členom tega zakona.

Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ne predloži napovedi za odmero davka v skladu z 8.a členom tega zakona.

Z globo od 2.000 do 75.000 eurov se kaznuje organizacija, pristojna za ugotavljanje skladnosti, če izda potrdilo o skladnosti za motorno vozilo in pooblaščena organizacija pri registraciji vozil, če registrira motorno vozilo v nasprotju z 8.a členom tega zakona.

Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije, pristojne za ugotavljanje skladnosti, in odgovorna oseba pooblaščene organizacije pri registraciji vozil.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

14. člen

Ne glede na stopnjo davka, določeno v četrtem odstavku 4. člena tega zakona, se do 1. januarja 2011 za motorna vozila iz tarifnih oznak 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33, 8703 90 (razen trikoles, štirikoles in bivalnih vozil), z izpustom CO2 do 210 g/km, upošteva stopnja davka, ki znaša:

Izpust CO2 (g/km) glede na vrsto gorivaStopnja davka (%) od davčne osnove
bencin, utekočinjen naftni plindizelsko
od 0 do vključno 1200,51
nad 120 do vključno 13012
nad 130 do vključno 1502,54
nad 150 do vključno 1705,59,5
nad 170 do vključno 190812,5
nad 190 do vključno 21010,514,5

 

15. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dneva meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen.

Ključne besede:
zakon o davku na motorna vozila
motorno vozilo
davek na motorna vozila
zdmv
zdmv-c

Zadnji članki iz rubrike:

8.5.2023 12:00:27:
Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti - Podrobnejši opis

21.4.2023 10:22:27:
Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

31.3.2023 19:14:50:
Koriščenje davčne olajšave za zaposlovanje po noveli ZDDPO-2S za osebe, ki so bile zaposlene v letu 2020 in 2021

17.2.2023 14:32:25:
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela Zakona o finančni upravi (ZFU-B)

15.2.2023 9:45:35:
Napoved za odmero dohodnine od obresti in Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2022

Najnovejši članki:

25.5.2023 11:27:02:
Ključne novosti ZVOP-2

24.5.2023 16:18:01:
Podatki za obračun plač za maj 2023

22.5.2023 14:35:56:
Zaposlitveni oglas: Samostojni računovodja (m/ž), Borovnica

19.5.2023 15:07:59:
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

19.5.2023 14:29:35:
Stališče 1 Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress