100si

Vpisano: 3.11.2009 18:18:57

Uradni list RS, št. 85/2009 z dne 30. 10. 2009

Sklep o spremembi obrestne mere zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku

I.

Obrestna mera zamudnih obresti iz prvega odstavka 96. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08 in 20/09 – ZDoh-2D) se spremeni tako, da znaša 0,0247 odstotka.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4214