100si

Vpisano: 6.1.2010 17:35:33

Višina regresa za javni sektor 2009

Regres za letni dopust v letu 2009 znaša 672,00 EUR in se izplača pri plači za mesec april 2009.

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 23/2009 z dne 27.03.2009 Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3597