100si

Vpisano: 25.7.2020 13:06:05

Posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja bo pričel izvajati posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Posredni nadzor bo potekal tako, da bo določenemu številu zavezancev iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma posredovan v izpolnitev Vprašalnik o aktivnostih poslovnih subjektov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Vir: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Priporočamo:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11458