100si

Vpisano: 10.1.2020 14:12:29

Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane - nerezidente

Za vzdrževanega družinskega člana velja oseba, ki ima v Sloveniji prijavljeno prebivališče ali pa je državljan Republike Slovenije oziroma države članice EU ali rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje

Izjava in potrdilo o upravičenosti do posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki niso rezidenti RS

Navodilo

Več na spletni strani FURS.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9926