100si

Vpisano: 14.10.2017 21:39:15

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2017

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2017 v primerjavi z julijem 2017 je bil 0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2017 je bil 0,011.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2017 je bil 0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,015.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2017 v primerjavi z julijem 2017 je bil 0,001.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2017 je bil 0,011.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2017 je bil 0,001.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,012.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2017 v primerjavi s povprečjem leta 2016 je bil 0,012.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9852