100si

Vpisano: 6.3.2017 14:05:31

Odslej lahko prek ePRS preverite, ali ima pravna oseba odprte tudi račune v tujini

V Poslovnem registru Slovenije (PRS) se pri podatkih posameznega poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, objavljajo tudi podatki o številkah računov, ki so odprti v tujini, ter imenu in državi tuje banke.

Podatek je dostopen iz spletne aplikacijeePRS tako, da za izbrani poslovni subjekt izberemo vrsto izpisa »Prikaži osnovni pogled«. Podatek je objavljen v rubriki Identifikacijski podatki pod podnaslovom tuji računi***.

Podatki o številkah računov, ki jih imajo pravne osebe odprte v tujini, se v PRS objavljajo v skladu z novelo Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1A), Uradni list RS, št. 19/2015, ki jih Finančna uprava Republike Slovenije dnevno posreduje AJPES.

Podatki o transakcijskih računih v tujini

Podatki o transakcijskih računih poslovnih subjektov, odprtih v tujini, so javno objavljeni, zato zanje ne veljajo določbe o varovanju davčne tajnosti.

Javno objavljeni pa so le podatki o računih poslovnih subjektov, ne pa tudi podatki o računih fizičnih oseb. To pomeni, da so podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb davčna tajnost, zato je treba pri posredovanju teh podatkov upoštevati določbe ZDavP-2 o njihovem razkrivanju.

Vira: AJPES, FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9613