100si

Vpisano: 3.3.2017 10:09:22

Silvester Fineus - napaka v Prilogi 4

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

FURS obvešča, da zavezancem, ki k davčnemu obračunu DohDej (DDD-DDD) priložijo Prilogo 4 – podatki iz izkaza poslovnega izida in v njej prikažejo podatek pod zap. 35 (finančno odhodki za obresti), program Silvester Fineus (ver 8.0.0.6 oz. 8.0.0.7) ob preveritvi oz. eDavki ob vložitvi obračuna lahko javi kritično napako za to polje, v povezavi s polji 36 do 38. Neskladnost napake bo v kratkem odpravljena.

Če se vam izpiše napaka za polje 35 in želite še pred odpravo napake vložiti davčni obračun, FURS predlaga, da polje 35 brišete, k obračunu pa kot lastni dokument priložite izpis napake.

VIR: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9612