100si

Vpisano: 14.1.2017 19:47:39

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Pravilnik o napovedi davka na darilo

1. člen 

S tem pravilnikom se določa vsebina podatkov za napoved davka od prejetega darila.

2. člen 

Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, ki je predmet obdavčitve z davkom na darila, davčnemu organu ob napovedi dostavi naslednje podatke:

– identifikacijski podatki o obdarjencu;

– identifikacijski podatki o darovalcu;

– sorodstveno razmerje obdarjenca do darovalca;

– podatek o tem, ali je obdarjenec od istega darovalca v obdobju 12 mesecev že prejel darila;

– vrsta pravnega posla (darilna pogodba, izročilna pogodba, pogodba o preužitku, pogodba o dosmrtnem preživljanju, darilo za primer smrti, drugo);

– datum sprejema darila;

– skupna vrednost prejetih daril;

– podatek, ali je pri sklenitvi pravnega posla posredovala nepremičninska agencija;

– stroški, dolgovi in bremena, ki jih v zvezi s prejetim premoženjem uveljavlja obdarjenec;

– podatki za uveljavljanje oprostitev;

– podatki o nepremičninah, ki so predmet darila (identifikatorji, lokacija, vrsta nepremičnine, podarjeni delež, vrednost);

– podatki o premičnem premoženju ter premoženjskih in drugih stvarnih pravicah, ki so predmet darila (vrsta in vrednost).

Vzorec obrazca za napoved davka na darilo je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

3. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od prejetega darila (Uradni list RS, št. 138/06).

4. člen 

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.

 

Št. 007-752/2016

Ljubljana, dne 20. decembra 2016

EVA 2016-1611-0137

mag. Mateja Vraničar Erman l.r.

Ministrica za finance 
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9543