100si

Vpisano: 19.8.2016 14:33:10

Nova možnost za zaposlitev 500 brezposelnih od 30. do 49. leta

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje pripravili "Novo možnost" - to je nov program, s pomočjo katerega se bo za najmanj 12 mesecev lahko zaposlilo 500 brezposelnih od 30. do 49. leta iz vse Slovenije. Subvencija za zaposlitev znaša 5.000 evrov za polni delovni čas. Javno povabilo za delodajalce je odprto do porabe sredstev, najdlje do 10. 10. 2016.

Namen javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih v starostni skupini od 30. do 50. leta in preprečevanje njihovega prehoda v dolgotrajno brezposelnost. Na voljo je 2,5 milijona evrov iz slovenskega proračuna.

V subvencionirane zaposlitve pri delodajalcih se bodo lahko vključili brezposelni, ki so dopolnili najmanj 30 let in največ 49 let ter so prijavljeni v evidenci brezposelnih več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev.

Če bodo delodajalci zaposlili brezposelno osebo iz ciljne skupine javnega povabila za polni delovni čas, praviloma 40 ur na teden, lahko pridobijo subvencijo 5.000 EUR.

Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelnih, na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo in ustreznih dokazil. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu.

Delodajalci lahko ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih oddajo na javno povabilo od 24. 8. 2016 od 10. ure. Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 10. 10. 2016.

Brezposelni iz ciljne skupine javnega povabila se glede možnosti vključitve v program lahko obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Podrobnejše informacije o javnem povabilu so dostopne na spletni strani Zavoda.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9351