100si

Vpisano: 8.7.2016 17:09:38

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - julij 2016

Datumi in obrazci, ki jih v juliju 2016 ne smete zamuditi

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 11. 7.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2016 in trimesečno obdobje april–junij 2016
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2016 in trimesečno obdobje april–junij 2016
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za junij 2016; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od januarja 2016 do junija 2016 (Veste vse o osebnem dopolnilnem delu?)

Do 15. 7.

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 18. 7.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2016
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za junij 2016 (Kako obračunavamo plače?)

Do 20. 7.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za junij 2016
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2016
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2016
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2016
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za junij 2016
 • obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje april do junij 2016
 • obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje januar do junij 2016
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2016
 • Obrazec DDV-O za junij 2016 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2016 (op. plačilo DDV je 29. 7.)

Do 21. 7.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. junija (začetek vnosa 14.7.)

Do 29. 7.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za junij 2016 in za obdobje april do junij 2016
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za junij 2016
 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v juniju 2016 izplačani samostojno

Do 31. 7.

 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2016 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2016
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za junij 2016

Do 1. 8.

 • Doplačilo oz. vračilo dohodnine za leto 2015 za informativne izračune z dne 31.5. 2016, če ugovor ni bil vložen
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje april do junij 2016
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje januar do junij 2016
 • Obračun davka na finančne storitve za junij 2016
 • Vložitev napovedi za odmero dohodnine za zavezance, ki do 15. junija 2016 niso prejeli informativnega izračuna za leto 2015 razen posameznih skupin zavezancev

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9288