100si

Vpisano: 12.5.2016 16:16:36

Osebno dopolnilno delo - upokojenci

Oseba, ki prejema pokojnino, opravlja osebno dopolnilno delo. Kakšen je njegov zavarovalni status?

Takšna oseba (upokojenec) je na podlagi vplačane vrednotnice zavarovana za invalidnost in smrt, v primeru nastanka poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Kaj pomeni plačilo vrednotnice za upokojence: ali je znesek (9 evrov) enak ne glede na to, da upokojenci ne vplačujejo v pokojninsko zavarovanje? Kakšne koristi naj bi upokojencem, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, prinesel sistem vrednotnic?

Namen vzpostavitve sistema vrednotnic je ljudem dati spodbudo, da dela, kot je npr. pomoč v gospodinjstvu, občasno varovanje otrok, nabiranje sadežev, ročna izdelava izdelkov…, opravljajo ali koristijo na zakonit način in da ob tem tudi dobijo določene pravice. To je ključni namen. Sicer pa bo cena vrednotnice 9 EUR in je enotna za vse, ne glede na status tistega, ki izvaja osebno dopolnilno delo. Še aktivnim se bo to delo po novem štelo v pokojninsko dobo, pri delu upokojencev pa v tem primeru lahko govorimo o medgeneracijski solidarnosti. Bodo pa tudi upokojenci na podlagi vplačane vrednotnice zavarovani za invalidnost in smrt in za primer nastanka poškodbe pri delu.

Upokojenec v poletnih mesecih (julij, avgust, september) nabira gobe in jih prodaja. Koliko vrednotnic bi moral plačati za te tri mesece? Kako se to izračunava: ali se izračunava glede na zaslužek, ali glede na ure opravljenega dela?

V takem primeru bi moral upokojenec za vsak koledarski mesec vplačati vrednotnico v znesku 9 EUR ne glede na zaslužek in ne glede na ure opravljenega dela. Seveda bo vrednotnico plača le za tiste mesece v katerih bo nabiral in prodajal gobe oziroma opravljal delo.

Upokojenka dvakrat tedensko po dve uri varuje otroka sosedi za plačilo 5 evrov na uro (na mesec zasluži 80-100 evrov). Koliko vrednotnic bo na leto oz. 12 mesecev moral plačati njen naročnik, torej soseda?

V tem primeru bo soseda (torej naročnica storitve) morala za vsak koledarski mesec, v katerem bo varovala otroke, plačati eno vrednotnico. Sistem bo zelo enostaven. Plačilo vrednotnice bo lahko opravila prek spleta ali na upravni enoti. Takšna in podobna dela se sedaj večinoma opravljajo na črno. S plačilom vrednotnice bo delo opravljeno zakonito.

Upokojenka enkrat tedensko vodi telovadbo v krajevni skupnosti za sokrajanke. Vsak mesec zasluži približno 100 evrov (plačajo ji udeleženke). Ali v tem primeru plača vrednotnice sama? Koliko vrednotnic mora plačati na mesec?

Tovrstno delo trenutno ni na seznamu del, ki se lahko opravljajo v okviru osebnega dopolnilnega dela. Seznam del je določen v pravilniku.

Kako je s plačilom dohodnine? Če na primer upokojenec do uveljavitve zakona ni bil zavezanec za davek na dohodek, z osebnim dopolnilnim delom, ki ga prijavi na Ajpes, pa postane. Kako se izračunava dohodnina, če seveda ne preseže omejitev prihodkov iz osebnega dopolnilnega dela, ki jih določa predlog zakona?

Zakon predvideva plačilo vrednotnice v višini 9 evrov. Od tega 7 evrov za pokojninsko in 2 evra za zdravstveno zavarovanje. Posamezniku se to delo šteje tudi v pokojninsko dobo. Na področje dohodnine zakon ne posega. Ureditev ostane takšna, kot je veljala doslej oz. kot velja za področje davčne zakonodaje.

Vir: MDDSZ


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9232