100si

Vpisano: 14.4.2016 14:22:03

Poročanje na obrazcih M4 za leto 2015 - do 30. 4. 2016

Na obrazcih M-4 dajalci podatkov za zavarovance posredujejo podatke o plačah in nadomestilih plače, o zavarovalnih osnovah ter o vplačanih prispevkih in obdobju zavarovanja, potrebnih za izračun pokojninske osnove.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=9184