100si

Vpisano: 25.5.2015 15:20:08

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

1. člen

V Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 25/13, 20/14 in 95/14 – ZUJF-C) se v 3. členu znesek »6,38« nadomesti z zneskom »6,45«.

2. člen

V prvem in drugem odstavku 4. člena se znesek »9,54« nadomesti z zneskom »9,64«.

3. člen

V 6. členu se znesek »12,72« nadomesti z zneskom »12,86«.

4. člen

V 7. členu se znesek »31,85« nadomesti z zneskom »32,20«.

5. člen

V 8. členu se znesek »159,25« nadomesti z zneskom »161,00« in znesek »13,26« z zneskom »13,42«.

6. člen

V 9. členu se znesek »3,17« nadomesti z zneskom »3,20«.

7. člen

Tretji odstavek 10. člena se črta.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

8. člen

Ta sklep začne veljati 1. aprila 2015.

Št. 9000-4/2015/8-6

Ljubljana, dne 26. februarja 2015

EVA 2015-2611-0027

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Milan Utroša l.r.
Predsednik
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8707