100si

Vpisano: 2.1.2015 15:51:48

Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo

AJPES na podlagi 13. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu vodi Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo (seznam) in uporabnikom spletnega portala zagotavlja brezplačne vpoglede v javne podatke seznama (podatki o osebnem imenu posameznika, vrsti osebnega dopolnilnega dela, zaporedni številki posameznika in kontaktnem podatku).

Posameznik mora opravljanje osebnega dopolnilnega dela (v nadaljevanju: ODD) pred začetkom opravljanja ODD priglasiti pri AJPES. Priglasitev se opravi prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev opravi prek spletnega portala AJPES.

Vstop v aplikacijo   

eSODD

Nova ureditev priglasitve ODD se uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Ne glede na navedeno pa lahko osebe, ki imajo na dan 31. 12. 2014 priglašeno ODD po določbah prejšnjega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del, opravljajo ODD pod pogoji in na način, veljaven na dan 31. 12. 2014, vendar se morajo ponovno priglasiti za opravljanje ODD na podlagi in pod pogoji novega zakona in pravilnika v šestih mesecih od začetka uporabe novega pravilnika, torej najkasneje do 30. 6. 2015.

Pravne podlage

Povezave

Vir: AJPES
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8460