100si

Vpisano: 1.1.2015 19:18:51

Podatki za obračun plač za december 2014

Podatki in koristne povezave, ki vam bodo v pomoč pri obračunavanju plač in obračunu prispevkov za mesec december 2014.

Mesečni podatki za obračun plač za december 2014: 1. 12. - 31. 12. 2014

Število delovnih dni in ur (40-urni delavnik)

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
December 21 dni
(168 ur)
2 dni
(16 ur)
23 dni 184

Število delovnih dni za leto 2014

Število delovnih dni za leto 2015

Arhiv podatkov za obračun plač: september 2014, avgust 2014 julij 2014, junij 2014, več ...

Naučite se obračunavati plače! - Naročilo

Letni dopust in vzorec obvestila o odmeri letnega dopusta - Naročilo

Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) - Naročilo

VPLAČILNI RAČUNI

OBDAVČITEV, DOHODNINA IN OLAJŠAVE

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2015

POVPREČNA PLAČA

  • Povprečna bruto plač oktober 2014: 1.543,66 EUR
  • Povprečna neto plača oktober 2014: 1.007,24 EUR
  • Povprečna bruto plača avgust 2014 - oktober 2014: 1.526,67 EUR
  • Povprečna neto plača avgust 2014 - oktober 2014: 998,18 EUR
  • Povprečna bruto plača - arhiv po mesecih

REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2014

ZASEBNIKI

MINIMALNA PLAČA

Definicija minimalne plače

Minimalni dohodek

13. PLAČA, BOŽIČNICA

BONITETE, DARILA, POGOSTITVE

POVRAČILA JAVNI SEKTOR OD 1. JUNIJA 2012 DALJE (ZUJF)

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

Po (davčni) Uredbi o povračilu stroškov v zvezi z delom:

Po Kolektivni pogodbi:

Po Zakonu za urejanje javnih financ (ZUJF)

Za zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava:

DODATNI ZNESEK SPLOŠNE OLAJŠAVE

KVOTE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

IZHODIŠČNE PLAČE

USKLADITEV PLAČ

NAJNIŽJA POKOJNINSKA OSNOVA

PAVŠALNI PRISPEVKI

REFUNDACIJE BOLEZNIN

UREDBE IN KOLEKTIVNE POGODBE

PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ

KILOMETRINE IN DNEVNICE

ONLINE IZRAČUNI

INDIVIDUALNI REK OBRAZCI

ONLINE IZOBRAŽEVANJA - E-SEMINARJI

PREHOD NA NOV PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU

POVRAČILA - JAVNI SEKTOR

VAJENCI

DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE

Obračun davka na izplačane plače se ne predlaga ob izplačilu po 1. 1. 2009.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8458