100si

Vpisano: 24.12.2014 11:17:54

Zakon o spremembah Zakona o davku na finančne storitve (ZDFS-A)

Obveščamo vas, da je bil dne 15. 12. 2014 v Uradnem listu RS, št. 90/14, objavljen Zakon o spremembah Zakona o davku na finančne storitve (ZDFS-A).

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2015. Določbe 7. in 15. člena Zakona o davku na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12) se uporabljajo do 1. januarja 2015.

Z zakonom se poviša davčna stopnja davka na finančne storitve iz 6,5 na 8,5 odstotka in uskladijo kazenske določbe v ZDFS z Zakonom o prekrških.

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8451