100si

Vpisano: 24.12.2014 11:15:49

Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B)

Obveščamo vas, da je bil dne 15. 12. 2014 v Uradnem listu RS, št. 90/14, objavljen Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B).

Zakon začne veljati 1. januarja 2015.

Z zakonom se poviša davčna stopnja davka od prometa zavarovalnih poslov iz 6,5 % na 8,5 % in uskladijo kazenske določbe v ZDPZP na način, da se zneske glob iz tolarske vrednosti preračuna in zaokroži v evrsko vrednost ter dodatno kazensko določbo uskladi z Zakonom o prekrških.

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8450