100si

Vpisano: 6.4.2008 14:35:05

Davčni bilten

Koeficienti za valorizacijo nabavne vrednosti vrednostnih papirjev in drugih deležev in investicijskih kuponov – dodatno pojasnilo

Pojasnilo DURS, št. 42103-11/2007, 5. 2. 2007

Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4, 69/06 – odl. US) v petem odstavku 91. člena določa, da se nabavna vrednost kapitala iz prvega odstavka 86. člena tega zakona od koledarskega leta pridobitve kapitala do koledarskega leta odsvojitve kapitala uskladi s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je bila odsvojitev opravljena po poteku enega leta od leta pridobitve. Pri določitvi koeficienta rasti cen življenjskih potrebščin se upošteva število mesecev posedovanja kapitala v letu pridobitve in v letu odsvojitve, odvisno od tega, ali je zavezanec kapital posedoval manj kot šest mesecev oziroma več kot šest mesecev v koledarskem letu. ZDoh-1 se v skladu s prvim odstavkom 156. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/6) še uporablja za odmero dohodnine za leto 2006.

Način valorizacije določa Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1 (Uradni ist RS, št. 34/06 in 73/06; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

V skladu s 4. členom pravilnika se koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji za posamezno koledarsko (davčno) leto iz 2. in 3. člena tega pravilnika ugotovijo na podlagi povprečnega letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Koeficienti za valorizacijo nabavne vrednosti kapitala (vrednostni papirji, drugi deleži, investicijski kuponi)

Odsvojen do Pridobljen do

Do 30. 6. 2006

Od 1. 7. 2006

30. 6. 2003

1,121

1,149

30. 6. 2004

1,062

1,088

30. 6. 2005

1,025

1,051

31. 12. 2005

Ni valorizacije

1,025
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=838