100si

Vpisano: 21.10.2014 14:40:51

Javni sektor: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v primeru več krajev opravljanja dela

Številka: 100-954/2014/3

Datum: 23.09.2014

Na Ministrstvo za notranje zadeve oziroma sedaj Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vaš dopis v katerem nas sprašujete glede načina povračila stroškov prevoza na delo in z dela v primeru, ko mora javni uslužbenec delo opravljati na več lokacijah zavoda in torej ne gre za delo na terenu ter glede določitve povračila stroškov prevoza na drugo lokacijo v primeru, ko mora biti čim prej na drugi lokaciji, kar pa javni prevoz ne omogoča. Nadalje vas zanima določitev višine povračila stroškov prevoza v primeru, ko javni uslužbenec, ki je od 7 do 15 razporejen na delo na svoji primarni lokaciji, nato pa od 15 do 17 opravlja delo na sekundarni lokaciji. Delodajalec mu ne more zagotoviti uporabe službenega vozila, ravno tako ni smiselno, da uporablja javni prevoz, saj je bistvenega pomena, da čim prej zamenja lokacijo.

Uvodoma navajamo, da sta povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence in uporaba lastnega vozila v državi urejeni v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti RS in kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev (U.l. RS št. 40/12). Povračilo stroškov prevoza se javnim uslužbencem povrne v višini javnega prevoza, če pa ta ni možen, pa v obliki kilometrine.

V konkretnem primeru za javne uslužbence, zaposlene v študentskih domovih se za področje povračila stroškov prevoza na delo in z dela uporablja Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 40/12 – v nadaljevanju Aneks).

V primeru, ko ima javni uslužbenec v pogodbi o zapo slitvi navedenih več krajev opravljanja dela, se mu do teh krajev povrnejo stroški prevoza na delo in z dela v višini javnega prevoza in če ta ni možen (tretji odstavek 5.člena Aneksa) v višini 8% kilometrine. Navedeno povračilo se povrne za prihod od kraja bivališča oziroma od kraja, od katerega se dejansko vozi na delo do kraja opravljanja dela, na katerem javni uslužbenec ta dan prične opravljati delovno obveznost (torej do prvega kraja opravljanja dela v tem dnevu) ter za povračilo od zadnjega kraja opravljanja dela do kraja bivališča (povračilo za prihod na delo in za odhod z dela se lahko povrneta za različne razdalje, v kolikor javni uslužbenec opravlja de lo na več lokacijah v enem dnevu).

Opravljanje dela na drugi lokaciji delodajalca med delovnim časom, na katero ga napoti delodajalec, se ne šteje kot prihod na delo in z dela v skladu s 5.členom Aneksa, ampak se šteje kot pot na drugo lokacijo delodajalca med delovnim časom. Delodajalec mora javnemu uslužbencu posledično omogočiti prevoz do druge lokacije opravljanja dela. Delo dajalec lahko javnemu uslužbencu v ta namen omogoči uporabo službenega vozila, mu povrne stroške javnega prevoza oziroma mu omogoči uporabo službene vozovnice za javni prevoz. Delodajalec se tudi lahko z javnim uslužbencem dogovori za uporabo lastnega motornega vozila v službene namene (10.člen Aneksa - 18% kilometrina).

Vir: MJU
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8311