100si

Vpisano: 20.10.2014 15:33:14

Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti - priglasitev opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Člani kmečkih gospodinjstev morajo do 31. oktobra 2014 priglasiti opravljanje osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Finančna uprava RS je 17. oktobra 2014 poslala obvestila 378 članom iz 172 kmečkih gospodinjstev, s katerimi jih obvešča, da je povprečni skupni dohodek njihovega kmečkega gospodinjstva za leti 2012 in 2013 iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti presegel 7.500 evrov.

Kadar povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov posameznega kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti presega 7.500, morajo po določbah zakona o davčnem postopku člani takega kmečkega gospodinjstva najpozneje do 31. oktobra tekočega leta določiti nosilca osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in pri davčnem organu priglasiti, da bodo 1. januarja naslednjega leta davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljali na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Več o tem je objavljeno na spletni strani FURS, kjer so objavljeni tudi obrazci za priglasitev skupaj z navodili za izpolnjevanje. Kmečko gospodinjstvo priglasitev opravi na Prilogi 1. Sočasno s to priglasitvijo kmečko gospodinjstvo davčnemu organu sporoči tudi vse spremembe, ki so nastale po 30. juniju 2013 in ki vplivajo na spremembo naslova ali davčnega statusa njihovih članov. Spremembo sporoči na Prilogi 2.

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8308