100si

Vpisano: 20.8.2014 12:59:48

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine

1. člen

Ta pravilnik podrobneje opredeljuje podatke o obdavčljivih dohodkih po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine in jih v skladu z 11. točko drugega odstavka 51. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 99/13) zagotavlja Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS).

2. člen

(1) Podatki o obdavčljivih dohodkih na letni ravni, potrebni pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev, so:

+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|Šifra |Vrsta dohodka |Podatki    |Vir podatkov |Za obdobje |
|dohodka|       |       |       |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1101|plače,    |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |nadomestilo  |prispevki,  |odmeri    |leto,    |
|    |plače in   |stroški,   |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |povračila   |akontacija  |podatki, ki  |leto    |
|    |stroškov v  |dohodnine   |jih davčnemu |      |
|    |zvezi z delom |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1102|bonitete   |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |       |prispevki,  |odmeri    |leto,    |
|    |       |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |       |dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |       |       |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1103|regres za   |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |letni dopust |prispevki,  |odmeri    |leto,    |
|    |       |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |       |dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |       |       |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1104|jubilejne   |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |nagrade,   |prispevki,  |odmeri    |leto,    |
|    |odpravnine ob |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |upokojitvi in |dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |solidarnostne |       |jih davčnemu |      |
|    |pomoči    |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1105|premije za  |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |prostovoljno |prispevki,  |odmeri    |leto,    |
|    |dodatno    |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |pokojninsko in|dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |invalidsko  |       |jih davčnemu |      |
|    |zavarovanje  |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1106|pokojnine iz |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |obveznega   |prispevki,  |odmeri    |leto,    |
|    |pokojninskega |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |in      |dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |invalidskega |       |jih davčnemu |      |
|    |zavarovanja  |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1107|nadomestila iz|dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |naslova    |prispevki,  |odmeri    |leto,    |
|    |obveznega   |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |pokojninskega |dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |in      |       |jih davčnemu |      |
|    |invalidskega |       |organu    |      |
|    |zavarovanja  |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1108|nadomestila in|dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |drugi dohodki |prispevki,  |odmeri    |leto,    |
|    |iz naslova  |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |obveznega   |dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |socialnega  |       |jih davčnemu |      |
|    |zavarovanja  |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1109|drugi dohodki |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |iz delovnega |prispevki,  |odmeri    |leto,    |
|    |razmerja   |stroški,   |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |       |akontacija  |podatki, ki  |leto    |
|    |       |dohodnine   |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1110|dohodek za  |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |vodenje družbe|prispevki,  |odmeri    |leto,    |
|    |(zavarovalna |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |podlaga 040) |dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |       |       |jih      |      |
|    |       |       |davčnemu   |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
|    |       |       |       |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1211|dohodki    |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |dijakov in  |stroški,   |odmeri    |leto,    |
|    |študentov,  |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |upravičenih do|dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |posebne    |       |jih davčnemu |      |
|    |olajšave   |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1212|dohodki    |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |dijakov in  |stroški,   |odmeri    |leto,    |
|    |študentov, ki |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |niso     |dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |upravičeni do |       |jih davčnemu |      |
|    |posebne    |       |organu    |      |
|    |olajšave   |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1220|dohodki    |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |verskih    |prispevki,  |odmeri    |leto,    |
|    |delavcev   |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |       |dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |       |       |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki iz  |      |
|    |       |       |davčnega   |      |
|    |       |       |obračuna   |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  1230|preostali   |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |dohodki iz  |stroški,   |odmeri    |leto,    |
|    |drugega    |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |pogodbenega  |dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |razmerja   |       |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  2100|dobiček    |Dohodek    |odločba o   |preteklo  |
|    |ugotovljen  |=znesek    |odmeri    |leto,    |
|    |na podlagi  |dohodka iz  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |davčnega   |postavke   |podatki iz  |leto    |
|    |obračuna   |Osnova za   |davčnega   |      |
|    |       |dohodnino iz |obračuna   |      |
|    |       |iz obračuna  |akontacije  |      |
|    |       |DOHDEJ    |dohodnine od |      |
|    |       |akontacija  |dohodka iz  |      |
|    |       |dohodnine=  |dejavnosti  |      |
|    |       |znesek iz   |       |      |
|    |       |postavke   |       |      |
|    |       |davčna    |       |      |
|    |       |obveznost   |       |      |
|    |       |iz obračuna  |       |      |
|    |       |DOHDEJ    |       |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  2200|dohodek iz  |dohodek=znesek|podatki iz  |preteklo  |
|    |dejavnosti,  |dohodka iz  |davčnega   |leto,    |
|    |ugotovljen z |postavke   |obračuna   |predpreteklo|
|    |upoštevanjem |Osnova za   |akontacije  |leto    |
|    |normiranih  |dohodnino iz |dohodnine od |      |
|    |odhodkov   |iz obračuna  |dohodka iz  |      |
|    |       |DOHDEJ,    |dejavnosti;  |      |
|    |       |akontacija  |odločba o   |      |
|    |       |dohodnine=  |odmeri    |      |
|    |       |znesek iz   |dohodnine od |      |
|    |       |postavke   |dohodka iz  |      |
|    |       |davčna    |dejavnosti na |      |
|    |       |obveznost   |podlagi    |      |
|    |       |iz obračuna  |normiranih  |      |
|    |       |DOHDEJ    |odhodkov   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  3100|dohodek iz  |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |osnovne    |prispevki,  |odmeri    |leto,    |
|    |kmetijske in |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |osnovne    |dohodnine,  |podatki, ki so|leto    |
|    |gozdarske   |olajšava   |potrebni za  |      |
|    |dejavnosti  |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  3110|potencialni  |katastrski  |odločba o   |preteklo  |
|    |tržni     |dohodek    |odmeri    |leto,    |
|    |dohodek od  |in 70 %    |dohodnine iz |predpreteklo|
|    |pridelave na |pavšalne   |osnovne    |      |
|    |zemljiščih in |ocene dohodka |kmetijske   |leto    |
|    |v       |na      |in osnovne  |      |
|    |panjih    |panj     |gozdarske   |      |
|    |       |       |dejavnosti;  |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  3111|drugi dohodki |davčna osnova |odločba o   |preteklo  |
|    |iz      |kmetijskih in |odmeri    |leto,    |
|    |70. člena   |gozdnih    |dohodnine iz |predpreteklo|
|    |Zakona    |subvencij,  |osnovne    |      |
|    |o dohodnini  |pripisanih za |kmetijske   |leto    |
|    |(Uradni list |posameznega  |in osnovne  |      |
|    |RS, št. 13/11 |zavezanca   |gozdarske   |      |
|    |– uradno   |       |dejavnosti;  |      |
|    |prečiščeno  |       |       |      |
|    |besedilo,   |       |       |      |
|    |9/11 – ZUKD-1,|       |       |      |
|    |24/12, 30/12, |       |       |      |
|    |40/12 – ZUJF, |       |       |      |
|    |75/12, 94/12, |       |       |      |
|    |96/13 in 29/14|       |       |      |
|    |– odl. US)  |       |       |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  4100|dohodek iz  |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |oddajanja   |stroški,   |odmeri    |leto,    |
|    |premoženja v |dohodnina   |dohodnine od |predpreteklo|
|    |najem     |       |dohodka iz  |leto    |
|    |       |       |oddajanja   |      |
|    |       |       |premoženja v |      |
|    |       |       |najem;    |      |
|    |       |       |podatki, ki  |      |
|    |       |       |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  4200|dohodek iz  |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |prenosa    |stroški,   |odmeri    |leto,    |
|    |premoženjske |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |pravice    |dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |       |       |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  5200|dobiček iz  |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |kapitala,   |dohodnina   |odmeri    |leto,    |
|    |dosežen z   |       |dohodnine od |predpreteklo|
|    |odsvojitvijo |       |dobička iz  |leto    |
|    |kapitala,   |       |kapitala od  |      |
|    |vrednostnih  |       |odsvojitve  |      |
|    |papirjev in  |       |vrednostnih  |      |
|    |deležev v   |       |papirjev in  |      |
|    |gospodarskih |       |drugih deležev|      |
|    |družbah,   |       |ter      |      |
|    |zadrugah in  |       |investicijskih|      |
|    |drugih oblikah|       |kuponov    |      |
|    |organiziranja |       |       |      |
|    |ter      |       |       |      |
|    |investicijskih|       |       |      |
|    |kuponov    |       |       |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  5201|dobiček iz  |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |kapitala,   |dohodnina   |odmeri    |leto,    |
|    |dosežen z   |       |dohodnine od |predpreteklo|
|    |odsvojitvijo |       |dobička iz  |leto    |
|    |nepremičnin  |       |kapitala od  |      |
|    |       |       |odsvojitve  |      |
|    |       |       |nepremičnin  |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  5300|obresti    |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |fizične osebe,|dohodnina   |odmeri    |leto,    |
|    |dosežene na  |       |dohodnine od |predpreteklo|
|    |denarne    |       |obresti;   |leto    |
|    |depozite pri |       |podatki, ki  |      |
|    |bankah in   |       |jih davčnemu |      |
|    |hranilnicah, |       |organu    |      |
|    |ustanovljenih |       |posredujejo  |      |
|    |v skladu s  |       |osebe,    |      |
|    |predpisi v  |       |zavezane za  |      |
|    |Sloveniji ter |       |dajanje    |      |
|    |pri bankah in |       |podatkov   |      |
|    |hranilnicah  |       |       |      |
|    |drugih držav |       |       |      |
|    |članic EU   |       |       |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  5400|obresti    |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |       |dohodnina   |odmeri    |leto,    |
|    |       |       |dohodnine od |predpreteklo|
|    |       |       |obresti;   |leto    |
|    |       |       |podatki, ki  |      |
|    |       |       |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  5500|obresti iz  |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |finančnega  |dohodnina   |odmeri    |leto,    |
|    |najema    |       |dohodnine od |predpreteklo|
|    |       |       |obresti;   |leto    |
|    |       |       |podatki, ki  |      |
|    |       |       |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  5600|obresti na  |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |obveznice   |dohodnina   |odmeri    |leto,    |
|    |»SOS2E«,   |       |dohodnine od |predpreteklo|
|    |izplačane   |       |obresti;   |leto    |
|    |upravičencem |       |podatki, ki  |      |
|    |       |       |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  5700|dividende   |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |       |dohodnina   |odmeri    |leto,    |
|    |       |       |dohodnine od |predpreteklo|
|    |       |       |dividend;   |leto    |
|    |       |       |podatki, ki  |      |
|    |       |       |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  5800|dividende in |dohodek,   |podatki, ki  |preteklo  |
|    |obresti,   |dohodnina   |jih davčnemu |leto,    |
|    |izplačane   |       |organu    |predpreteklo|
|    |preko     |       |posredujejo  |leto    |
|    |posrednika, ki|       |osebe,    |      |
|    |ni dolžan   |       |zavezane za  |      |
|    |izračunati in |       |dajanje    |      |
|    |odtegniti   |       |podatkov   |      |
|    |davka     |       |       |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  5900|obresti,   |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |dosežene ob  |dohodnina   |odmeri    |leto,    |
|    |odsvojitvi  |       |dohodnine od |predpreteklo|
|    |diskontiranega|       |obresti    |leto    |
|    |dolžniškega  |       |       |      |
|    |vrednostnega |       |       |      |
|    |papirja pred |       |       |      |
|    |dospelostjo  |       |       |      |
|    |papirja ali  |       |       |      |
|    |pri odkupu  |       |       |      |
|    |diskontiranega|       |       |      |
|    |dolžniškega  |       |       |      |
|    |vrednostnega |       |       |      |
|    |papirja pred |       |       |      |
|    |ali ob    |       |       |      |
|    |dospelosti  |       |       |      |
|    |papirja    |       |       |      |
|    |oziroma ob  |       |       |      |
|    |unovčitvi   |       |       |      |
|    |diskontiranih |       |       |      |
|    |dolžniških  |       |       |      |
|    |vrednostnih  |       |       |      |
|    |papirjev   |       |       |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  6100|darila    |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |       |akontacija  |odmeri    |leto,    |
|    |       |dohodnine   |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |       |       |podatki, ki  |leto    |
|    |       |       |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  6200|priznavalnine |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |       |akontacija  |odmeri    |leto,    |
|    |       |dohodnine   |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |       |       |podatki, ki  |leto    |
|    |       |       |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  6300|preostali   |dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |drugi dohodki |akontacija  |odmeri    |leto,    |
|    |       |dohodnine   |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |       |       |podatki, ki  |leto    |
|    |       |       |jih davčnemu |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe,    |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+
|  6500|nadomestila za|dohodek,   |odločba o   |preteklo  |
|    |uporabo    |stroški,   |odmeri    |leto,    |
|    |lastnih    |akontacija  |dohodnine;  |predpreteklo|
|    |sredstev   |dohodnine   |podatki, ki  |leto    |
|    |prostovoljca |       |jih      |      |
|    |       |       |davčnemu   |      |
|    |       |       |organu    |      |
|    |       |       |posredujejo  |      |
|    |       |       |osebe     |      |
|    |       |       |zavezane za  |      |
|    |       |       |dajanje    |      |
|    |       |       |podatkov;   |      |
|    |       |       |podatki, ki so|      |
|    |       |       |potrebni za  |      |
|    |       |       |izračun    |      |
|    |       |       |akontacije  |      |
|    |       |       |dohodnine   |      |
+-------+--------------+--------------+--------------+------------+

(2) Šifri dohodka 3110 in 3111 predstavljata dodatne podatke šifre dohodka 3100.

(3) DURS poleg podatkov o dohodkih iz prvega odstavka tega člena posreduje tudi podatek o višini odmerjene dohodnine za dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo.

3. člen

(1) Podatki o obdavčljivih dohodkih na mesečni ravni, potrebni pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev, so:

+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|Šifra  |Vrsta dohodka |Podatki    |Vir podatkov|Obdobje  |
|dohodka |       |       |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  1101|plače,    |vrsta dohodka |podatki iz |pretekli 4 |
|    |nadomestilo  |na REK,    |davčnega  |meseci   |
|    |plače in   |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |povračila   |prispevki,  |akontacije |mesecem  |
|    |stroškov v  |akontacija  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |zvezi z delom |dohodnine,  |REK in REK; |vloge   |
|    |       |datum     |      |      |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  1102|bonitete   |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |       |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |       |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |       |prispevki,  |akontacije |mesecem  |
|    |       |akontacija  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |       |dohodnine,  |REK in REK; |vloge   |
|    |       |datum     |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  1103|regres za   |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |letni dopust |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |       |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |       |prispevki,  |akontacije |mesecem  |
|    |       |akontacija  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |       |dohodnine,  |REK in REK; |vloge   |
|    |       |datum     |      |      |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  1104|jubilejne   |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |nagrade,   |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |odpravnine ob |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |upokojitvi in |prispevki,  |akontacije |mesecem  |
|    |solidarnostne |akontacija,  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |pomoči    |datum     |REK in REK; |vloge   |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  1105|premije za  |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |prostovoljno |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |dodatno    |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |pokojninsko  |prispevki,  |akontacije |mesecem  |
|    |in invalidsko |akontacija  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |zavarovanje  |dohodnine,  |REK in REK; |vloge   |
|    |       |datum     |      |      |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  1108|nadomestila  |vrsta dohodka |podatki iz |pretekli 4 |
|    |in drugi   |na REK,    |davčnega  |meseci   |
|    |dohodki iz  |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |naslova    |prispevki,  |akontacije |mesecem  |
|    |obveznega   |akontacija  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |socialnega  |dohodnine,  |REK in REK; |vloge   |
|    |zavarovanja  |datum     |      |      |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  1109|drugi dohodki |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |iz delovnega |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |razmerja   |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |       |prispevki,  |akontacije |mesecem  |
|    |       |akontacija  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |       |dohodnine,  |REK in REK |vloge   |
|    |       |datum     |šifra REK  |      |
|    |       |izplačila,  |obrazca;  |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  1110|dohodek za  |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |vodenje družbe|na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |(zavarovalna |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |podlaga 040) |prispevki,  |akontacije |mesecem  |
|    |       |akontacija  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |       |dohodnine,  |REK in REK; |vloge   |
|    |       |datum     |      |      |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  1211|dohodki    |vrsta dohodka |podatki iz |pretekli 4 |
|    |dijakov in  |na REK,    |davčnega  |meseci   |
|    |študentov,  |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |upravičenih  |stroški,   |akontacije |mesecem  |
|    |do posebne  |akontacija  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |olajšave   |dohodnine,  |REK in REK; |vloge   |
|    |       |datum     |      |      |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  1212|dohodki    |vrsta dohodka |podatki iz |pretekli 4 |
|    |dijakov in  |na REK,    |davčnega  |meseci   |
|    |študentov, ki |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |niso     |prispevki,  |akontacije |mesecem  |
|    |upravičeni do |akontacija  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |posebne    |dohodnine,  |REK in REK; |vloge   |
|    |olajšave   |datum     |      |      |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  1220|dohodki    |vrsta dohodka |podatki iz |pretekli 4 |
|    |verskih    |na REK,    |davčnega  |meseci   |
|    |delavcev   |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |       |prispevki,  |akontacije |mesecem  |
|    |       |akontacija  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |       |dohodnine,  |REK in REK; |vloge   |
|    |       |datum     |      |      |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  1230|preostali   |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |dohodki iz  |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |drugega    |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |pogodbenega  |stroški,   |akontacije |mesecem  |
|    |razmerja   |akontacija  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |       |dohodnine,  |REK in REK; |vloge   |
|    |       |datum     |      |      |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  4100|dohodek iz  |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |oddajanja   |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |premoženja v |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |najem     |stroški,   |akontacije |mesecem  |
|    |       |akontacija  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |       |dohodnine,  |REK in REK; |vloge   |
|    |       |datum     |      |      |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  4200|dohodek iz  |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |prenosa    |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |premoženjske |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |pravice    |stroški,   |akontacije |mesecem  |
|    |       |akontacija  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |       |dohodnine,  |REK in REK; |vloge   |
|    |       |datum     |      |      |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  5400|obresti    |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |       |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |       |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |       |dohodnina,  |akontacije |mesecem  |
|    |       |datum     |dohodnine-i |vložitve  |
|    |       |izplačila,  |REK in REK; |vloge   |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  5500|obresti iz  |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |finančnega  |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |najema    |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |       |dohodnina,  |akontacije |mesecem  |
|    |       |datum     |dohodnine-i |vložitve  |
|    |       |izplačila,  |REK in REK; |vloge   |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  5600|obresti na  |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |obveznice   |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |»SOS2E«,   |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |izplačane   |dohodnina,  |akontacije |mesecem  |
|    |upravičencem |datum     |dohodnine – |vložitve  |
|    |       |izplačila,  |i      |vloge   |
|    |       |obdobje    |REK in REK; |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  5700|dividende   |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |       |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |       |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |       |dohodnina,  |akontacije |mesecem  |
|    |       |datum     |dohodnine – |vložitve  |
|    |       |izplačila   |i      |vloge   |
|    |       |obdobje    |REK in REK; |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  6100|darila    |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |       |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |       |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |       |akontacija  |akontacije |mesecem  |
|    |       |dohodnine,  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |       |datum     |REK in REK; |vloge   |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  6200|priznavalnine |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |       |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |       |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |       |akontacija  |akontacije |mesecem  |
|    |       |dohodnine,  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |       |datum     |REK in REK; |vloge   |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  6300|preostali   |vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |drugi dohodki |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |       |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |       |akontacija  |akontacije |mesecem  |
|    |       |dohodnine,  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |       |datum     |REK in REK; |vloge   |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+
|  6500|nadomestilo za|vrsta dohodka |podatki iz |preteklih |
|    |uporabo    |na REK,    |davčnega  |13 mesecev |
|    |lastnih    |dohodek,   |obračuna  |vključno z |
|    |sredstev   |akontacija  |akontacije |mesecem  |
|    |prostovoljca |dohodnine,  |dohodnine –i|vložitve  |
|    |       |datum     |REK in REK; |vloge   |
|    |       |izplačila,  |      |      |
|    |       |obdobje    |      |      |
|    |       |izplačila   |      |      |
+--------+--------------+--------------+------------+-----------+

4. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine (Uradni list RS, št. 93/11).

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-2/2014

Ljubljana, dne 3. julija 2014

EVA 2013-2611-0095

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

 

Soglašam!
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=8216