100si

Vpisano: 20.3.2014 14:26:39

Nasvet tedna: Normiranci v letu 2014 - vodenje evidenc

Normiranci vodijo obvezne evidence skladno z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2). Za spremljanje poslovanja pa lahko normiranci vodijo tudi druge evidence oz. poslovne knjige, kar je odločitev posameznika.

Pri davčni obravnavi smo pojasnili, da bodo morali normiranci sestaviti davčni obračun. 305. člen ZDavP-2 določa, da je treba v davčni obračun vključiti podatke, ki jih normiranec vodi v evidencah. Pri vodenju evidenc pa upošteva:

  • ZDavP-2
  • druge predpise in
  • računovodske standarde.

Med drugimi predpisi je temeljni zakon, ki se nanaša na poslovne knjige in računovodenje podjetnikov,  Zakon o gospodarskih družbah(ZGD-1). 73. člen ZGD-1 določa, da normirancem ni treba:

  • predložiti letnih poročil za javno objavo (na AJPES)
  • pošiljati podatkov iz letnih poročil o njihovem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu za potrebe državne statistike in davčne namene.

Iz gradiva Normiranci - s.p.

Naročilo gradiva Normiranci - s.p.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7883