100si

Vpisano: 14.3.2014 15:34:07

Program Zaposli me plus

S tem programom ZRSZ omogoča subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih starejših, invalidov, prebivalcev območij z visoko brezposelnostjo, Romov in dolgotrajno brezposelnih. Njihovo zaposlitev je treba ohraniti najmanj eno leto. Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2014.

Zavod je javno povabilo objavil na svoji spletni strani 14. 3. 2014.

Na javnem povabilu je za leto 2014 na voljo skupaj 5 milijonov EUR:

  • 85 % teh sredstev prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS),
  • 15 % sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS.

Predvidenih je 1.000 zaposlitev brezposelnih s pomočjo subvencije, ki se izplača delodajalcem.

Pomembne informacije o povabilu:

POGOJI IN POSTOPEK PRIJAVE

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo je treba najprej sporočiti prosto delovno mesto območni službi Zavoda, ki je pristojna glede na vaš sedež. To storite s pomočjo eStoritev ali obrazca PDM-1. Ob tem je treba upoštevati postopek izbire kandidata pred oddajo ponudbe na javno povabilo.

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite potem, ko ste izmed napotenih brezposelnih oseb izbrali ustreznega kandidata za sporočeno delovno mesto in ZRSZ obvestili o izboru.

Za sodelovanje na javnem povabilu in pridobitev subvencije morate izpolnjevati vse zahtevane pogoje.

Oglejte si slikovni prikaz, kako pridobite subvencijo.

DOKUMENTACIJA POVABILA

Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo za subvencionirano zaposlitev na območno službo Zavoda, ki je pristojna glede na vaš sedež. Izpolnjen obrazec Ponudba oddate v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 14. 3. 2014)

Obrazec Ponudba, skupaj z obrazcem Oprema ponudbe (objavljeno: 14. 3. 2014)

ODDAJA PONUDB

Vsak dan, od objave na spletni strani do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 06. 2014, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

ODPIRANJE PONUDB

Praviloma je javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Če odpiranje ponudb ni javno oziroma če se spremenijo kraj, dan ali ura javnega odpiranja, ste o tem obveščeni na spletni strani Zavoda najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom odpiranja.

Več o razpisu ...
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7876