100si

Vpisano: 18.3.2008 17:31:33

Prisilna izterjava dolga - izvršilni plačilni nalog

Opravilna številka: Sklep I Up 579/2002
Datum: 10.5.2005

JEDRO: Plačilni nalog je izvršilni naslov le, če ima potrdilo o izvršljivosti.

ZADEVA:

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo na podlagi 1. odstavka 59. člena ZUS zavrnilo tožnikovo tožbo proti odločbi tožene stranke z dne 23.6.2000, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba proti sklepu Davčnega urada L., Izpostave L.Š. z dne 22.9.1997. Z njim je bila na podlagi 42. člena ZDavP uvedena prisilna izterjava neplačane denarne kazni in stroškov izterjave v skupnem znesku 3.500 SIT iz tožnikovih osebnih prejemkov, ki izvira iz plačilnega naloga PP L. z dne 11.9.1996.

V razlogih izpodbijane sodbe se sodišče prve stopnje sklicuje na razloge tožene stranke (2. odstavek 67. člena ZUS) ter navaja, da se od tožnika izterjuje neplačana denarna kazen po že omenjenem plačilnem nalogu PP L. Omenjeni plačilni nalog je po 3. odstavku 44. člena ZDavP izvršilni naslov ter vsebuje številko in datum naloga, da je postal izvršljiv pa naj bi (kot izhaja iz upravnih spisov) ugotovil organ prve stopnje. Neskladnost med sklepom in plačilnim nalogom glede imena ulice in podatkov o tožnikovi zaposlitvi na pravilnost odločitve ne more vplivati. Zatrjevane jezikovne, pravopisne in besedilotvorne napake pa ne pomenijo kršitve 41. člena ZDavP, po katerem se pri opravljanju prisilne izterjave upošteva osebno dostojanstvo dolžnika.

Tožnik v pritožbi navaja, da sodišče prve stopnje ni dojelo njegovega ugovora, ki se je nanašal na izvršljivi naslov (v tožbi je zapisal, da dvomi o obstoju izvršilnega naslova, na kakršnega se sklep sklicuje). Niti presoja izvršljivosti niti presoja drugih prvin omenjenega plačilnega naloga ne temelji na listinski dokumentaciji. Izraža dvom v to, da bi plačilni nalog postal izvršljiv (navedeno pravno relevantno dejstvo davčni organ v postopku ni ugotavljal). Opozarja na jezikovne, pravopisne in besedilotvorne napake tako v plačilnem nalogu, kot sklepu davčnega organa prve stopnje, ki odražajo gluhoto za slovenski jezik. Predlaga, da se pritožbi ugodi ter izpodbijana sodba sodišča prve stopnje razveljavi.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba je utemeljena.

OBRAZLOŽITEV:

Po določbi 42. člena ZDavP se prisilna izterjava uvede s sklepom, ki mora po določbi 2. točke 43. člena ZDavP vsebovati tudi izvršilni naslov z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost. Po določbi 5. odstavka 43. člena ZDavP je namreč plačilni nalog izvršilni naslov le, če ima potrdilo o izvršljivosti. V obravnavani zadevi pa v upravnih spisih priložena fotokopija plačilnega naloga nima potrdila o izvršljivosti. Iz dopisa PP L. (z dne 31.10.1996) izhaja, da tožnik naj ne bi plačal denarne kazni ter da naj ne bi vložil pravočasnega ugovora zoper plačilni nalog. Navedeno pa ob tožnikovem nestrinjanju ne daje podlage za pritrditev sodišču prve stopnje, da se sklep o prisilni izterjavi dolga iz osebnih prejemkov dolžnika nanaša na izvršljiv plačilni nalog. Zaradi navedene pomanjkljivosti po presoji pritožbenega sodišča sodbe prve stopnje ni mogoče preizkusiti. Zato je sodišče prve stopnje zagrešilo absolutno bistveno kršitev določb postopka v upravnem sporu (3. odstavek 72. člena ZUS v zvezi s 14. točko 2. odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku).

Ker je pritožbeno sodišče ugotovilo, da je podana absolutna bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu po 3. odstavku 72. člena ZUS, je na podlagi 74. člena omenjenega zakona sodbo sodišča prve stopnje razveljavilo ter mu zadevo vrnilo, da opravi nov postopek, v katerem bo moralo ugotoviti obravnavano odločilno dejstvo (izvršljivost plačilnega naloga).

Zadnja sprememba: 21.5.2007

VIR:http://www.sodnapraksa.si
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=782