100si

Vpisano: 14.2.2014 13:57:47

Vlada sprejela Izhodišča za pogajanja o socialnem sporazumu za uspešno Slovenijo

Vlada RS je na 45. redni seji, ki je potekala 13. februarja 2014, sprejela Izhodišča za pogajanja o socialnem sporazumu za uspešno Slovenijo in jih posreduje socialnim partnerjem.

Slovenija se je v času krize soočila z enim najvišjih padcev gospodarske aktivnosti med državami EU, zato socialni sporazum opredeljuje temeljne zaveze in usmeritve delodajalcev, sindikatov in Vlade RS za izvajanje aktivnosti v letih 2014 in 2015, ki bodo izboljšale dejavnike konkurenčnosti in dviga produktivnosti gospodarstva ter izboljšale možnosti izhoda Slovenije iz krize.

Cilji socialnega sporazuma je:

  • Nov razvojni zagon temelječ na znanju in inovativnosti za nova kakovostna delovna mesta, višjo dodano vrednost in trajnostni razvoj v gospodarstvu in v javnem sektorju.
  • Priprava in izvedba potrebnih sprememb sistemske zakonodaje in optimizacija javnega sektorja.
  • Zmanjšanje finančnih in normativnih obremenitev gospodarstva s povečanjem njegove izvozne konkurenčnosti v tržnih nišah na globalnih trgih.
  • Uvedba aktivnosti za odpravo krize vrednot v naši družbi, ki se kaže v korupciji, neupravičenem bogatenju posameznikov, posameznic in vedno večji neenakosti, načrtnem uničevanju podjetij, prenašanju denarja v davčne oaze, izogibanju plačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost ter nespoštovanju zakonov in predpisov.
  • Doseganje visoke ravni ekonomske in socialne varnosti ter učinkovitega sistema socialnega in zdravstvenega varstva.
  • Razvijanje ekonomske demokracije.

Ključni cilji ekonomske politike države:

  • Postopna javnofinančna konsolidacija z uveljavljanjem ukrepov za vzdržnost javnofinančnih izdatkov in sprejem izvedbenih ukrepov za uveljavitev fiskalnega pravila za celoten sektor države.
  • Sanacija bančnega sistema,
  • Učinkovito upravljanje podjetij v državni lasti in smiselna privatizacija.
  • Razdolževanje podjetij.

Le razvojno naravnana in gospodarsko uspešna Slovenija bo lahko zagotavljala blaginjo prebivalstva in kakovostno raven socialne države.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7793