100si

Vpisano: 7.2.2014 15:23:37

Pojasnila ZPIZ glede vpliva Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) na sprejem prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je pripravil pojasnila glede vpliva Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), ki se je pričel uporabljati s 1. 1. 2014, na sprejem prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

ZMEPIZ-1 – novosti, ki vplivajo na delo prijavno–odjavne službe ZZZS

Vir: ZZZS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7777