100si

Vpisano: 20.1.2014 16:07:57

Mali samostojni podjetniki - predložitev letnih poročil za leto 2013

Vstop v spletno aplikacijo LP2013

Majhni samostojni podjetniki v skladu z Navodilom o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov prek spletne aplikacije predložijo:

  • podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve pa tudi za javno objavo),
  • letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za javno objavo).

Poslovni subjekti, ki ne razpolagajo s programom za pretvorbo DOC, RTF in drugih formatov besedil v PDF format lahko za pretvorbo uporabijo enega od brezplačnih programov ali programov v skupni rabi.  

Za uporabo spletne aplikacije se morajo na spletnem portalu predhodno brezplačno registrirati oziroma vnesti svoje uporabniško ime in geslo.

Podatke lahko v spletno aplikacijo vnesejo neposredno ali pa v spletno aplikacijo uvozijo XML datoteko, ki jo pripravijo iz Excel preglednice.

Excel preglednice (lokalni vnos podatkov)

Potrditev predloženih podatkov

Predložene podatke potrdijo: 
  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, več na spletni strani elektronsko podpisovanje,
  • z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše zastopnik poslovnega subjekta. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi osebno ali po pošti s povratnico.  

Informacije za razvijalce programske opreme

Za opis strukture XML datotek pri uporabnikih glej Za razvijalce programske opreme.  

Excel preglednice za lastne poslovne potrebe

Na željo uporabnikov objavljamo Excel preglednice za pripravo računovodskih izkazov za poslovne potrebe samostojnih podjetnikov, kjer je mogoče izbrati poljubno obdobje poročanja. 

Vir: AJPES
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7726