100si

Vpisano: 26.11.2013 13:07:48

Prvi rok za oddajo vlog na RNP 2013 (Program za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015) podaljšan do 16. 12. 2013

Javna agencija SPIRIT Slovenija obvešča, da je v Uradnem listu RS, št. 96/13 z dne 22. 11. 2013 objavila spremembe in dopolnitve Javnega povabila podjetjem za sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013«. Med pomembnimi spremembami je podaljšanje roka za oddajo prijav, tako da morajo prijave projektnih predlogov za obravnavo na prvem odpiranju prispeti na naslov agencije do ponedeljka 16. 12. 2013 do 10. ure.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 25. oktobra 2013 v Uradnem listu objavila javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013« v višini 30 milijonov evrov. Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013 (RNP 2013). Prijava posameznega razvojno-raziskovalnega projekta mora vključevati izvajanje aktivnosti z namenom ustvarjanja novih ali izboljšave že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in trženja razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

22. 11. 2013 so bile v Uradnem listu objavljene Spremembe in dopolnitve Javnega povabila podjetjem za sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013«.

Tako je v sedmi točki javnega povabila (7. Oddaja prijave na javno povabilo) spremenjen peti odstavek, ki se po novem glasi: »Prijave projektnih predlogov morajo prispeti na naslov agencije:

  • do ponedeljka 16.12.2013 do 10. ure za obravnavo na prvem odpiranju,
  • do srede 15.1.2014 do 10. ure za obravnavo na drugem odpiranju,
  • do petka 14.2.2014 do 10. ure za obravnavo na tretjem odpiranju.”

Dodatne informacije:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7591