100si

Vpisano: 18.11.2013 14:17:10

Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade« (173. JP)

Namen javnega povabila je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in starejših delavcev. Z načrtnim mentorstvom skrajšamo čas uvajanja novozaposlenega, mu olajšamo prehod od izobraževanja k zaposlitvi, obenem pa bo novozaposleni po končanem uvajanju bolje usposobljen za opravljanje delovnih nalog.

Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov izvajanja mentorstva za mlade, iskalce prve zaposlitve.

Javno povabilo ima dva sklopa. V okviru sklopa A se bo izbranim delodajalcem sofinanciralo izvajanje mentorstva za osebo, staro do 30 let, prvega iskalca zaposlitve, ki jo bodo zaposlili s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev. Pri sklopu B pa se bo izbranim delodajalcem sofinanciralo izvajanje mentorstva v obliki delitve delovnega mesta med delavcem, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za predčasno oziroma starostno pokojnino ter lahko pridobi pravico do delne pokojnine, in mladim iskalcem prve zaposlitve do 30 let, ki je prijavljen v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ. Delodajalec bo moral, s pomočjo subvencije za zaposlitev, vključeno osebo iz ciljne skupine zaposliti za vsaj polovični delovni čas za obdobje 12 mesecev.

Ponudbo lahko ponudniki vložijo od 29. 11. 2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 1. 2014.

Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom za oddajo ponudb bodo zavržene.

Odpiranje ponudb se bo pričelo 3. 12. 2013.

Prijavijo se lahko delodajalci, osebe zasebnega prava, registrirani za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, ki imajo vsaj enega zaposlenega.

Delodajalci z manj kot 10 zaposlenimi lahko oddajo ponudbo za izvajanje enega mentorstva, delodajalci z 11 do vključno 20 zaposlenimi lahko oddajo ponudbo za izvajanje dveh mentorstev in delodajalci z več kot 20 zaposlenimi lahko oddajo ponudbo za izvajanje treh mentorstev.

Upravičeni stroški javnega povabila so:

  • subvencija za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev v višini 5.000 EUR za sklop A ali
  • subvencija za zaposlitev za vsaj polovični delovni čas za obdobje 12 mesecev v višini 3.000 EUR za sklop B
  • strošek zdravniškega pregleda v višini do največ 100 EUR (za oba sklopa)
  • standardni strošek na enoto - strošek mentorja na mesec (za oba sklopa):
    • do vključno z 6 mesecem izvajanja mentorstva v višini 150 EUR na mesec,
    • od 7 do vključno 12 meseca izvajanja mentorstva v višini 50 EUR na mesec. 

Dodatne informacije o povabilu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.

Javno povabilo se izvaja v okviru programa »Mentorstvo za mlade« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Podrobnosti, razpisna dokumentacija
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7573