100si

Vpisano: 5.11.2013 14:10:00

Povračilo stroškov prevoza, izjava in sprememba bivališča - vračilo stroškov - negospodarstvo

Številka: 100-600/2013/2
Datum: 15.10.2013

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo odgovor na vprašanje, ali se v primeru, ko je javni prevoz možen v določenem obdobju v letu, za ta čas povrne javni prevoz in ali je delodajalec dolžan preverjati podatke iz izjav javnih uslužbencev, ker določbe kolektivne pogodbe določajo obveznost javnega uslužbenca, da sporoča le spremembe bivališča oziroma kraja, od koder se vozi na delo:

"Z vidika pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve vam podajamo sledeče stališče:

Področje povračila stroškov prevoza na delo in z dela je za javne uslužbence na sodišču urejeno v Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 40/12 – v nadaljevanju Aneks).

Javnemu uslužbencu se primarno povrnejo stroški prevoza na delo in z dela v višini javnega prevoza, če je ta možen. V primeru, ko javni prevoz ni možen, se lahko zaposlenemu povrnejo stroški prevoza v obliki kilometrine. Posledično menimo, da v primeru, ko je javni prevoz možen le v določenem obdobju (čas šolskega leta), se šteje, da je javni prevoz možen v tem času in se posledično za te mesece, upoštevaje določbe o povračilu prevoza na delo in z dela, povrne povračilo v višini javnega prevoza. Za čas, ko javni prevoz ni možen (npr. čas šolskih počitnic), se povračilo prevoza na delo in z dela povrne v višini kilometrine.

Glede obveznosti javnega uslužbenca za sporočanje sprememb Aneks v drugem odstavku 7. člena glede izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela določa, da mora javni uslužbenec le vsako spremembo podatkov o bivališču in kraju, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, v osmih dneh sporočiti pristojni službi delodajalca. Aneks torej ne določa obveznosti javnega uslužbenca, da mora delodajalcu sporočati spremembe cene vozovnic ali urnika javnega prevoza."

Več: Povračilo stroškov prevoza, izjava in sprememba bivališča - vračilo stroškov (.doc)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7532