100si

Vpisano: 26.8.2013 15:42:21

Vlada sprejela mnenje o poslanski pobudi v zvezi z obdavčitvijo delovnih migrantov

Vlada Republike Slovenije je na 20. redni seji, ki je potekala 22. avgusta, sprejela mnenje o pobudi poslanca Matevža Frangeža v zvezi z obdavčitvijo delovnih migrantov po petem odstavku 113. člena Zakona o dohodnini in ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije.

Frangež je na Vlado Republike Slovenije naslovil pobudo, ki se nanaša na posebno osebno olajšavo za čezmejne delovne migrante, ki je urejena v petem odstavku 113. člena Zakona o dohodnini. Poslanec v svoji pobudi izpostavlja odločbo Ustavnega sodišča številka U-I-147/12-18, s katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da je peti odstavek 113. člena ZDoh-2 v neskladju z Ustavo.

Pobuda se nanaša na ureditev posebne osebne olajšave v petem odstavku 113. člena ZDoh-2, ki določa, da se rezidentu – čezmejnemu delovnemu migrantu, ki od delodajalca, ki ni rezident Slovenije, prejme dohodek iz delovnega razmerja za zaposlitev, opravljeno v tujini, prizna zmanjšanje davčne osnove od tega dohodka v višini 7.000 eurov letno (za leto 2013 znaša 7.576,62 eura). Čezmejni delovni migrant je zavezanec, ki zaradi opravljanja dela v tujini odhaja v tujino in se dnevno ali najmanj enkrat tedensko vrača v Slovenijo.

Ustavno sodišče je z odločbo številka U-I-147/12 v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Upravnega sodišča, na seji 29. maja 2013 odločilo, da je peti odstavek 113. člena ZDoh-2 v neskladju z Ustavo. Ustavno sodišče je zakonodajalcu naložilo ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu. Ustavno sodišče je ugotovilo protiustavnost izpodbijane ureditve in zakonodajalcu naložilo njeno odpravo v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije (torej najkasneje do maja 2014).

Vlada Republike Slovenije je dolžna izdano odločbo Ustavnega sodišča v celoti upoštevati in slediti napotkom ter ugotovitvam Ustavnega sodišča. Glede na ugotovitve Ustavnega sodišča namreč ni ustavno dopustno predpisovati drugačne (ugodnejše) davčne obravnave dohodkov čezmejnih delovnih migrantov v primerjavi z davčno obravnavo dohodkov iz delovnega razmerja fizičnih oseb, ki so zaposleni v Republiki Sloveniji. Vlada bo v zastavljenem roku pristopila k odpravi neustavnosti petega odstavka 113. člena ZDoh-2 v skladu z ugotovitvami in napotki Ustavnega sodišča, izraženimi v odločbi U-I-147/12-18 in sicer na način, da bo Državnemu zboru predlagala spremembo ZDoh-2, ki bo ustrezno odpravila ugotovljeno neustavnost.

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7380