100si

Vpisano: 26.8.2013 15:32:39

Finančne pomoči pri zaposlovanju mladih v tujini

ZRSZ je pripravil pregled (finančnih) pomoči pri iskanju zaposlitve v tujini, pri katerih sodeluje tudi omrežje EURES oz. nacionalni zavodi za zaposlovanje. Vse pobude so namenjene mlajšim iskalcem zaposlitve. Oglejte si pogoje za prijavo in podrobnejše informacije.

1. Tvoja prva EURES zaposlitev

Tvoja prva zaposlitev EURES je program poklicne mobilnosti, ki mladim Evropejcem pomaga pri iskanju dela v drugih državah EU. Sodi med ukrepe iz vodilne pobude Mladi in mobilnost (del strategije Evropa 2020) in pobude Priložnosti za mlade.

Iskalci zaposlitve iz Slovenije, ki najdete prvo zaposlitev v tujini, lahko zaprosite za finančno podporo, če izpolnjujete naslednje glavne pogoje:

 • državljanstvo EU,
 • starost med 18 in 30 let,
 • gre za prvo zaposlitev v tujini oziroma v drugi državi članici EU (iskalec zaposlitve mora spremeniti državo prebivanja),
 • trajanje zaposlitve v drugi državi članici EU mora biti vsaj 6 mesecev,
 • vlogo za finančno pomoč je potrebno oddati pred razgovorom v tujini oziroma pred selitvijo v tujino (finančna pomoč Tvoja prva zaposlitev EURES ne deluje za nazaj, retrospektivno),
 • vlogi so priloženi zahtevani dokumenti (npr. vabilo na razgovor, pogodba o zaposlitvi),
 • če za razgovor ali zaposlitev v drugi državi članici EU ne prejmete kakršne koli druge finančne pomoči (npr. od delodajalca ali iz drugega projekta).

Finančna podpora za iskalca zaposlitve

 • Nadomestilo za zaposlitveni razgovor za mladega mobilnega iskalca zaposlitve v drugi državi članici EU: 200 EUR za razdaljo do 500 km oziroma 300 EUR za razdaljo nad 500 km.
 • Nadomestilo za mladega mobilnega delavca za selitev v drugo državo članico EU znaša od 600 EUR do 1.200 EUR, odvisno od države zaposlitve.
 • Nadomestilo za mladega mobilnega delavca za usposabljanje pred odhodom v tujino.

Več informacij o pogojih in načinu prijave dobite na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

2. Job creation

Job creation je projekt, ki ga vodi privatno podjetje iz Italije (MCZ Group) s sodelovanjem in podporo omrežja EURES.

Iskalci zaposlitve, ki ste našli svojo prvo zaposlitev v tujini, lahko zaprosite za finančno pomoč pod pogoji:

 • ste brezposelni,
 • gre za prvo delovno izkušnjo v tujini za obdobje vsaj 4 mesecev,
 • ste stari manj kot 30 let ob prijavi,
 • živite v eni od držav članic EU, EGP (Norveška, Islandija, Lihtenštajn) ali Švici.

Projekt se zaključi 31. oktobra 2013.
Več informacij o pogojih in načinu prijave dobite na spletni strani podjetja MCZ Group.

3. The job of my life

Projekt The job of my life spodbuja dualno poklicno usposabljanje ali zaposlitev kvalificiranega kadra v Nemčiji na področju deficitarnih poklicev. Implementacijo projekta izvaja Zavod za zaposlovanje v Nemčiji.

Iskalci zaposlitve lahko zaprosite za pomoč pod glavnimi pogoji, da:

 • ste stari med 18 in 35 let (pri nekaterih poklicih je lahko starostna omejitev zvišana na 40 let npr pri zdravstvenih strokovnjakih),
 • prihajate iz držav članic EU, EGP in Švice,
 • še niste zaključili poklicnega usposabljanja v podjetju,
 • vas zanima življenje v Nemčiji,
 • ste uspešno zaključili šolanje.

Znanje nemškega jezika je prednost.

Projekt ponuja celostno pomoč za iskalce zaposlitve kot npr. pomoč pri učenju nemškega jezika, finančno pomoč pri potnih in selitvenih stroških, pomoč pri postopkih priznavanja reguliranih poklicev.

Več informacij o pogojih in načinu prijave dobite na spletni strani . Vprašanja glede pobude The job of my life lahko naslovite na thejobofmylife@arbeitsagentur.de ali preprosto pokličete na telefonsko številko: +49 228 713 1083.

Vir:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7379