100si

Vpisano: 3.4.2013 14:09:07

Davčna uprava RS izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2012

Davčna uprava RS je v prvem svežnju z datumom odpreme 2. 4. 2013 poslala 509.916 informativnih izračunov dohodnine za leto 2012. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti v naslednjih dneh. Rok za ugovor se izteče 3. maja 2013, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 3. junij 2013, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR 31. maja 2013. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2013.

Zavezanci, ki bodo v naslednjih dneh na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, naj te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca. V kolikor zavezanec ugotovi, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo v 30 dneh od datuma odpreme podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 400 do 1.200 EUR. Obrazec ugovora je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani DURS. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba.

Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz IID in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 EUR. Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

V prvem svežnju bo informativne izračune prejelo 509.916 zavezancev, od tega 221.883 (43,51%) z doplačili, 253.775 (49,77%) z vračili, 34.258 (6,72%) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 49.668.094,25 EUR doplačil in 69.944.059,27 EUR vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 223,85 EUR, povprečni znesek vračila pa 275,61 EUR.

Glede na datum odpreme 2. april 2013 se bo rok za ugovor iztekel 3. maja 2013, rok za plačilo premalo plačane dohodnine je 3. junij 2013, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR 31. maja 2013.

Sicer pa bodo informativni izračuni izdani rezidentom Republike Slovenije, ki so zavezanci za vložitev dohodninskih napovedi. Tako, kot pretekla leta, v prvi tranši ne bo predvsem zavezancev, ki so uveljavljali vzdrževane družinske člane; potem tistih, ki so prejemali dohodke iz oddajanja premoženja v najem od fizičnih oseb; tistih, ki so dosegali dohodke iz dejavnosti; in tistih s katastrskimi dohodki.

Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2013. Informativnih izračunov pa zavezanci ne bodo prejeli, če davčna uprava od izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov o izplačanih dohodkih. V tem primeru morajo zavezanci napoved vložiti sami, in to od 15. junija, do 31. julija 2013. Obrazec napovedi je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani DURS.

Tako kot pretekla leta, zavezanci prejmejo informacijo o morebitni izdaji njihovega informativnega izračuna od VIDE, Virtualne Davčne Asistentke, ki je dostopna na spletni strani davčne uprave (http://www.durs.gov.si/) ali preko telefonske številke 01/4000 100. VIDA bo na to vprašanje odgovorila, če ji zavezanec sporoči davčno številko.

Več informacij v zvezi z dohodnino 2012, vključno z obrazci, pogostimi vprašanji in odgovori ter novostmi, je objavljenih na spletni strani davčne uprave.

Vir: DURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7067