100si

Vpisano: 4.1.2013 16:10:20

Koledar poročanja v januarju 2013

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v januarju ne smete zamuditi

 • Do 10. 1. - Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2012 in trimesečno obdobje oktober–december 2012
 • Do 10. 1. - Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2012 in trimesečno obdobje oktober–december 2012
 • Do 10. 1. - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za december 2012)
 • Do 10. 1. - Podatki o doseženih prihodkih z naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od oktober do december 2012
 • Do 15. 1. - Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za december 2012
 • Do 15. 1. - Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za december 2012
 • Do 15. 1. - Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za december 2012
 • Do 15. 1. - Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za december 2012
 • Do 15. 1. - Obračun in plačilo požarne takse za december 2012
 • Do 15. 1. - Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od oktober do december 2012
 • Do 15. 1. - Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od oktober do december 2012
 • Do 15. 1. - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od oktober do december 2012
 • Do 15. 1. - Dostava podatkov o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo, od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine
 • Do 15. 1. - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2012, kadar dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka
 • Do 18. 1. (na dan izplačila dohodkov) - obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za december 2012
 • Do 18. 1. - Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za december 2012
 • Do 18. 1. - Obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za december 2012
 • Do 18. 1. - Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za december 2012
 • Do 18. 1. - Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za december 2012
 • Do 18. 1. - Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za december 2012
 • Do 18. 1. - Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za december 2012
 • Do 18. 1. - Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2012
 • Do 28. 1. - Obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje julij do december 2012
 • Do 21. 1. - Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2012
 • Do 21. 1. - Obrazec DDV-O za december 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2012 (op. plačilo DDV je 31.1.)
 • Do 25. 1. - Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 25.1.
 • Do 31. 1. - Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec december 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 31. 1. - Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2012
 • Do 31. 1. - Obrazec DDV-O - Obračun DDV za december 2012 in za obdobje oktober do december 2012 in Priloga A
 • Do 31. 1. - Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za december 2012
 • Do 31. 1. - Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za december 2012
 • Do 31. 1. - Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2012
 • Do 31. 1. - Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje julij do december 2012
 • Do 31. 1. - Obrazec DDV-OPN – Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2012
 • Do 31. 1. - Obrazec DDV-PD – Poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo za leto 2012
 • Do 31. 1. - Dostava podatkov zavezancem za dohodnino in DURS za leto 2012

Materialni roki davčnih obveznosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6900