100si

Vpisano: 27.12.2012 15:26:08

Koledar poročanja v decembru 2012

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v decembru ne smete zamuditi

 • Do 10. 12. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za november 2012
 • Do 10. 12. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za november 2012
 • Do 10. 12. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za november 2012
 • Do 14. 12. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za november 2012
 • Do 17. 12. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za november 2012
 • Do 17. 12. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za november 2012
 • Do 17. 12. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za november 2012
 • Do 17. 12. – obračun in plačilo požarne takse za november 2012
 • Do 18. 12. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za november 2012
 • Do 18. 12. – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za november 2012
 • Do 20. 12. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2012
 • Do 20. 12. – Obrazec DDV-O za november 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2012 (op. plačilo DDV je 31. 12.)
 • Do 20. 12. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za november 2012
 • Do 20. 12. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za november 2012
 • Do 20. 12. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za november 2012
 • Do 20. 12. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za november 2012
 • Do 20. 12. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za november 2012
 • Do 21. 12. - obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 21. 12.
 • Do 31. 12. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec november 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 31. 12. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za november 2012
 • Do 31. 12. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za november 2012 in Priloga A
 • Do 31. 12. – obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za november 2012
 • Do 31. 12. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za november 2012
 • Do 31. 12.Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2013 za samostojne podjetnike - Zavezanci morajo o spremembi sistema vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto.
 • Do 31. 12.Plačnik davka (izplačevalec dohodka) mora davčnemu organu dostaviti podatke o medletnem uveljavljanju olajšav za vzdrževane družinske člane. Zadnji rok za dostavo podatkov je 31. 12. 2012.

Materialni roki davčnih obveznosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6822