100si

Vpisano: 23.11.2012 15:50:34

Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06, 25/12)

2. aprila 2012 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o spremembah Uredbe o požarni taksi, ki je začela veljati 15 dan po objavi. Na poročanje in plačevanje se nanašata 7. in 8. člen Uredbe.

Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06)

Uredba o spremembah Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 25/12)

7. člen

Požarna taksa se vplača do 15. v mesecu za pretekli mesec na vplačilni račun, odprt pri Agenciji za javna plačila

7. člen

Požarna taksa se vplača do 15. v mesecu za pretekli mesec na prehodni davčni podračun, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

8. člen

Obračun požarne takse se pošlje za vsako trimesečje Agenciji za javna plačila in Ministrstvu za finance. Zavarovalnica pripravi obračun požarne takse po posameznih zavarovalnih vrstah in višini vplačanih zavarovalnih premij.

8. člen

Obračun požarne takse se pošlje vsak mesec, do 15. v mesecu za pretekli mesec, pristojnemu davčnemu uradu. Zavarovalnica mora pristojnemu davčnemu uradu predložiti obračun požarne takse ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžna plačati takso ali ne. Obračun požarne takse se pripravi po posameznih zavarovalnih vrstah in višini vplačanih zavarovalnih premij.

Na spletnih straneh DURS (http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/pozarna _taksa_pojasnila/) sprememba še ni objavljena, medtem, ko je na eDavkih že upoštevana. Mesečni obračuni se oddajajo za obračune od vključno aprila 2012 dalje.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6791