100si

Vpisano: 27.6.2012 14:10:33

Koledar poročanja v juliju 2012

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juliju ne smete zamuditi

 • Do 2. 7. – Vloga za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka za leto 2012
 • Do 2. 7. – Prijava parcel oljčnikov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk za leto 2012
 • Do 2. 7. – Prijava parcel vinogradov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja za leto 2012
 • Do 10. 7. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2012 in trimesečno obdobje april – junij 2012
 • Do 10. 7. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2012 in trimesečno obdobje april – junij 2012
 • Do 10. 7. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za junij 2012
 • Do 10. 7. – Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od april do junij 2012
 • Do 13. 7. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2012
 • Do 16. 7. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za junij2012
 • Do 16. 7. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za junij 2012
 • Do 16. 7. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za junij 2012
 • Do 16. 7. – obračun požarne takse za obdobje april – junij 2012 in plačilo požarne takse za junij 2012
 • Do 16. 7. – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od april do junij 2012
 • Do 16. 7. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od april do junij 2012
 • Do 16. 7. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od april do junij 2012
 • Do 18. 7. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja za junij 2012
 • Do 18. 7. – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2012
 • Do 20. 7. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2012
 • Do 20. 7. – Obrazec DDV-O za junij 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2012 (op. plačilo DDV je 31.7.)
 • Do 20. 7. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za junij2012
 • Do 20. 7. – obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2012
 • Do 20. 7. – obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij2012
 • Do 20. 7. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2012
 • Do 20. 7. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za junij2012
 • Do 20. 7. – obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 20.7.
 • Do 20. 7. – obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje april do junij 2012
 • Do 20. 7. – obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje januar do junij 2011
 • Do 31. 7. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 31. 7. – obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2012
 • Do 31. 7. – obrazec DDV - O - Obračun DDV za junij 2012 in za obdobje april do junij 2012 in Priloga A
 • Do 31. 7. – obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za junij 2012
 • Do 31. 7. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za junij 2012
 • Do 31. 7. – Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje april do junij 2012

Materialni roki davčnih obveznosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6543