100si

Vpisano: 28.5.2012 13:23:53

Koledar poročanja v juniju 2012

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juniju ne smete zamuditi:

 • Do 11. 6. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za maj 2012
 • Do 11. 6. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za maj 2012
 • Do 11. 6. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za maj 2012
 • Do 15. 6. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za maj 2012
 • Do 15. 6. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za maj 2012
 • Do 15. 6. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za maj 2012
 • Do 15. 6. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za maj 2012
 • Do 15. 6. – plačilo požarne takse za maj 2012
 • Do 18. 6. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za maj 2012
 • Do 18. 6. – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2012
 • Do 20. 6. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2012
 • Do 20. 6. – Obrazec DDV-O za april 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2012 (op. plačilo DDV je 29. 6.)
 • Do 20. 6. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za maj2012
 • Do 20. 6. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za maj 2012
 • Do 20. 6. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za maj 2012
 • Do 20. 6. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za maj 2012
 • Do 20. 6. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za maj 2012
 • Do 22. 6. – obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 22. 6.
 • Do 29. 6. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec maj 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 29. 6. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2012
 • Do 29. 6. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za maj 2012 in Priloga A
 • Do 29. 6. – obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za maj 2012
 • Do 29. 6. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za maj 2012
 • Do 29. 6. – Obrazec Vračilo za davčne zavezance, ki nimajo sedeža v Sloveniji DDV za koledarsko leto 2011

Materialni roki davčnih obveznosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6493