100si

Vpisano: 7.5.2012 13:44:57

Obrazci M-4 za leto 2011 po odpravi krajevne pristojnosti za vlaganje prijav

I. Odprava krajevne pristojnosti in obrazci M-4 za leto 2011

S spremembo ZMEPIZ (ZMEPIZ-B, Uradni list RS, št. 25/711), ki je začela veljati 5.4.2011, je bil črtan 24. člen Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00, 111/07 in 25/11 - ZMEPIZ).

Poslovnemu subjektu, ki je imel na dan 30.06.2011 dodeljenih več registrskih številk in na njih odprta zavarovanja, se je dodelila enotna registrska številka zavezanca (ERŠZ).

Registrske številke, ki so bile do 30.06.2011 dodeljene enotam poslovnega subjekta, so se s 01.07.2011 ukinile, kot enotna se je ohranila registrska številka zavezanca, ki je bila dodeljena sedežnemu delu poslovnega subjekta.

Če sedežu poslovnega subjekta še ni bila dodeljena registrska številka zavezanca (temveč samo poslovnim enotam), se je poslovnemu subjektu dodelila nova ERŠZ.

Ukinile so se posebne registrske številke zavezanca, ki so bile dodeljene za nosilce javnih pooblastil, ki so bili zavezanci za prijavo uživalcev pravic.

Gleda na navedeno je ZZZS zavarovancem, ki so bili prijavljeni v zavarovanje pod registrskimi številkami, ki so se ukinile, uredil spremembo registrske številke tako, da je zavarovanje pod ukinjeno registrsko številko v evidencah socialnega zavarovanja zaključil z odjavo iz zavarovanja na dan 30.06.2011 in vzpostavil novo zavarovanje s 01.07.2011 pod enotno dodeljeno registrsko številko. O dodelitvi ERŠZ je ZZZS poslovne subjekte obvestil.

Pri posredovanju podatkov na elektronskem obrazcu M-4 za leto 2011 se za zavarovanca, ki je bil do 30.06.2011 zavarovan pod ukinjeno registrsko številko, posredujeta dva obrazca M-4 za dve zavarovalni obdobji (od 01.01. do 30. 06. in od 01.07. do 31.12.). V prvem obrazcu M-4 se vpiše registrsko številko dajalca, ki je bila določena za posredovanje podatkov na obrazcu M-4, in registrsko številko zavezanca, s katero je bil zavarovanec prijavljen v obvezna socialna zavarovanja do 30.06.2011. Za obdobje od 01.07. do 31.12.2011 se za zavarovanca izpolni nov obrazec M-4 z vpisano ERŠZ v polju registrska številka dajalca in v polju registrska številka zavezanca.

Za zavarovance, ki so prijavljeni v zavarovanje pod registrskimi številkami, ki se niso ukinile, ker preregistracija ni bila izvedena, se posreduje en elektronski obrazec M-4 za celotno obdobje zavarovanja v letu 2011.

II. Pravila za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 v letu 2011

1. Poslovni subjekt nima poslovnih enot - ERŠZ je enaka registrski številki dajalca podatkov za posredovanje obrazcev M4 (v nadaljevanju RŠD) za leto 2010

Če poslovni subjekt v svoji sestavi nima poslovnih enot, ima dodeljeno le eno registrsko številko zavezanca – v nadaljevanju RŠZ, ki je hkrati RŠD za leto 2010 in je postala ERŠZ. Zavarovancem, ki so ob prehodu v letu 2011 zavarovani pod ERŠZ, se zavarovanja niso spremenila.

Dajalec podatkov za obrazce M-4 za leto 2011:

 1. oblikuje paket XML obrazcev, ker imajo vsi obrazci eno RŠD,
 2. posreduje za vsakega zavarovanca en obrazec M-4 za obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2011 z vpisano ERŠZ v polju »4. Registrska št. dajalca« in v polju »5. Registrska št. zavezanca.

2. Poslovni subjekt ima poslovne enote ERŠZ je enaka RŠD za leto 2010

Poslovni subjekt je imel na sedežnem delu odprto eno registrsko številko zavezanca in več odprtih registrskih številk zavezanca za poslovne enote. RŠD je bila do 30.06.2011 določena kot registrska številka dajalca podatkov za zavarovance na sedežnem delu in za zavarovance pri poslovnih enotah, od 1.7.2011 dalje pa je RŠD postala ERŠZ.

Dajalec podatkov za obrazce M4 za leto 2011:

 1. oblikuje en paket XML obrazcev, ker imajo vsi obrazci isto RŠD,
 2. za vsakega zavarovanca, ki je bil zavarovan pod registrsko številko sedežnega dela poslovnega subjekta posreduje en obrazce M4 za obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2011 z vpisano ERŠZ v polju »4. Registrska št. dajalca« in v polju »5. Registrska št. zavezanca«,
 3. za vsakega zavarovanca, ki je bil zavarovan pod ukinjeno registrsko številko poslovne enote in je zavarovanje zaključeno z obrazcem M-2 z datumom 30.06.2011 in z obrazcem M-1 vzpostavljeno novo zavarovanje od 01.07.2011 dalje pod ERŠZ, posreduje dva obrazca M-4:
  1. za obdobje od 01.01.2011 do 30.06.2011 v obrazec M-4 v polju »4. Registrska št. dajalca« vpiše RŠD, ki je bila določena za posredovanje obrazcev M4 za leto 2010 (in je enaka ERŠZ), v polje »5. Registrska št. zavezanca pa registrsko številko poslovne enote, pod katero je bil zavarovanec do 30.6.2011 prijavljen v zavarovanje,
  2. za obdobje od 01.07.2011 do 31.12.2011 v obrazec M-4 vpiše ERŠZ v polje »4. Registrska št. dajalca« in v polje »5. Registrska št. zavezanca«.

3. Poslovni subjekt ima poslovne enote - ERŠZ ni enaka RŠD za leto 2010

Poslovni subjekt je imel na sedežnem delu odprto eno registrsko številko zavezanca in več odprtih registrskih številk zavezanca za poslovne enote. V letu 2010 je bila kot RŠD določena registrska številka zavezanca ene od poslovnih enot, ki ni pripadala sedežnemu delu, in zato RŠD ni postala ERŠZ. Kot ERŠZ je bila določena druga izmed že dodeljenih registrskih številk zavezanca (RŠZ), njena veljavnost za posredovanje podatkov pa je postavljena od 1.1.2011 dalje . Poslovni subjekt mora posredovati obrazce M4 za leto 2011 pod dvema različnima številkama dajalca podatkov.

Pod prvo RŠD (prvi dajalec podatkov za obrazce M-4 je tista RŠD, ki je bila določena že za leto 2010) se za leto 2011:

 1. oblikuje paket XML obrazcev za obdobje od 01.01. do 30.06.. Paket lahko vsebuje podatke za vse RŠZ poslovnih enot in za zavarovance pod prvo RŠD, razen za registrsko številko zavezanca (RŠZ), ki je postala ERŠZ.
 2. za vsakega zavarovanca, ki je bil zavarovan pod RŠZ, ki je bila enaka prvi RŠD, posreduje obrazce M-4 za obdobje od 01.01.2011 do 30.06.2011 z vpisano prvo RŠD v polju »4. Registrska št. dajalca« in v polju »5. Registrska št. zavezanca« (enaki registrski številki),
 3. za vsakega zavarovanca, ki je bil zavarovan pod RŠZ, ki ni bila enaka RŠD (razen za zavarovance pod RŠZ, ki je postala ERŠZ), posreduje obrazce M-4 za obdobje od 01.01.2011 do 30.06.2011 z vpisano prvo RŠD v polju »4. Registrska št. dajalca« in RŠZ poslovne enote v polju »5. Registrska št. zavezanca« (različni registrski številki).

Pod drugo RŠD (drugi dajalec podatkov za obrazce M-4 je tista RŠZ, ki je postala ERŠZ) se za leto 2011:

 1. oblikuje paket XML obrazcev za obdobje od 01.01. do 31.12. z drugo RŠD (ki je enaka ERŠZ). Ta ERŠZ je kot dajalec podatkov za posredovanje obrazcev M-4 določena od 1.1.2011 dalje.
 2. za zavarovance, ki so bili prijavljeni v zavarovanje pred 01.07.2011 z RŠZ, ki je enaka drugi RŠD (je postala ERŠZ), se posreduje en obrazec M-4 za celotno obdobje v letu 2011. Pri tem se vpiše drugo RŠD (=ERŠZ), v polje »4. Registrska št. dajalca« in v polje »5. Registrska št. zavezanca«,
 3. za zavarovance, ki so bili prijavljeni v zavarovanje pred 01.07.2011 z RŠZ, ki ni enaka drugi RŠD, po 1.7.2011 pa so prijavljeni v zavarovanje pod ERŠZ, ki je druga RŠD, se za obdobje od 01.07.2011 do 31.12.2011 vpiše drugo RŠD (=ERŠZ), v polje »4. Registrska št. dajalca«, in v polje »5. Registrska št. zavezanca«

Vir: ZPIZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6468