100si

Vpisano: 30.4.2012 9:09:46

Vlada sprejela Sklep glede izplačila regresa javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2012

Vlada RS je na 12. redni seji, ki je potekala 26. aprila 2012, sprejela Sklep, s katerim se določa, da se regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem ne izplača pri plači za mesec april 2012.

Državni proračun za leto 2012 je Državni zbor obravnaval jeseni 2010 in ga sprejel skupaj z Zakonom o interventnih ukrepih. Le-ta se je večinoma nanašal na ukrepe, ki so omogočali izvrševanje državnega proračuna v začrtanem obsegu v letu 2011. Glede na spremenjene napovedi makroekonomskih agregatov in poglabljanje finančne krize je bil konec leta 2012 sprejet Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, saj sprejetega proračuna za leto 2012 ni bilo mogoče izvršiti v začrtanem okviru oziroma zgolj ob upoštevanju že sprejetih interventnih ukrepov. Že takrat se je vedelo, da brez dodatnih interventnih ukrepov, katerih namen je, da se preprečijo resne motnje v izvrševanju proračuna 2012 in ohranijo usmeritve srednjeročne konsolidacije javnih financ, sprejetega proračuna države za leto 2012 ne bo mogoče izvrševati oziroma, da bo čim prej v letu 2012 potrebno pripraviti rebalans proračuna države.

V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna države je potrebno z veliko mero previdnosti prevzemati obveznosti in sicer predvsem zato, ker je potrebno zagotavljati vedno večji obseg sredstev, za servisiranje javnega dolga. V državni zbor je bil že posredovan predlog Zakona za uravnoteženje javnih financ v katerem je predvideno, da se regres za letni dopust javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača v obsegu polovice sredstev načrtovanih v sprejetem proračunu leta 2012. Zamik izplačila regresa se je določil tudi v Zakonu o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih, ker pa je bila vložena pobuda za zbiranje podpisov za začetek referenduma, se navedeni zakon še ni uveljavil.

Vlada tudi nalaga ministrstvom, da z vsebino tega sklepa seznanijo vse uporabnike proračuna iz svoje pristojnosti, ministrstvu za finance pa, da seznani vse nevladne proračunske uporabnike, pravosodne organe in občine. Vlada bo o ukrepu obvestila tudi Državni zbor Republike Slovenije.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6457