100si

Vpisano: 2.4.2012 21:25:47

Vlada sprejela sklep glede izplačila regresa za leto 2012

Vlada RS je na 8. redni seji, ki je potekala 29. marca 2012, sprejela sklep, v katerem poziva predstojnike in poslovodne organe uporabnikov proračuna, da pri izplačilu regresa za leto 2012 dosledno spoštujejo Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 89/10), in regresa pred izplačilom plač za mesec april ne izplačajo, ker bi to pomenilo enostransko kršitev navedenega dogovora.

Ta sklep ministrstva posredujejo vsem uporabnikom proračuna, vsako s svojega delovnega področja.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6399