100si

Vpisano: 26.3.2012 9:58:13

Vlada sprejela predlog stališča RS do novele Izvedbene uredbe glede posebnih ureditev za davčne zavezance v zvezi s telekomunikacijskimi storitvami

Vlada RS je na 7. redni seji, ki je potekala 22. marca 2012, sprejela predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede posebnih ureditev za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci. Slovenija podpira prizadevanja Evropske Komisije za čimprejšnje sprejetje Predloga uredbe in se strinja s predlaganimi izhodišči.

1. januarja 2015 bodo zaradi uskladitve pravil s spremembami pravil o kraju opravljanju storitev, ki so posledica sprejema Direktive Sveta 2008/8/ES z dne 12. februarja 2008 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede kraja opravljanja storitev začele veljati številne spremembe Direktive 2006/112/ES, ki se nanašajo na posebno ureditev za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci (t.i. »mini sistem opravljanja storitev vse na enem mestu« - mini VEM). V okviru »mini VEM« sistema izvajalec uporablja spletni portal v državi članici, v kateri je identificiran za obračunavanje DDV, ki je dolgovan v drugih državah članicah in sicer od opravljanja takih storitev končnim potrošnikom. Trenutno se omenjena ureditev za podjetja iz tretjih držav uporablja samo za opravljanje elektronskih storitev, po 1. januarju 2015 pa bo uporaba te ureditve razširjena še na telekomunikacijske storitve in storitve oddajanja. Navedene spremembe bodo povzročile znatno povečanje področja uporabe sedanjega »mini VEM« sistema, kar pomeni, da bo znatno večje število davčnih zavezancev imelo možnost uporabljati to posebno ureditev, davčni organi pa bodo morali zaradi tega vzpostaviti prakso in ustrezne sisteme informacijske tehnologije.

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost trenutno ne predvideva nobenega izvedbenega ukrepa v zvezi z zgoraj omenjenimi spremembami Direktive 2006/112/ES, ki bodo začele veljati s 1. januarjem 2015. Zaradi tega je potrebno uredbo prilagoditi tako, da se določijo zavezujoča pravila o uporabi določb Direktive 2006/112/ES. Predlagane spremembe Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 se nanašajo na tiste vidike uporabe »mini VEM« sistema (opredelitve, področje uporabe ureditev, obveznosti poročanja, identifikacija, izključitev, DDV obračuni, valuta, plačila, evidence), za katere je potreben skupen dogovor držav članic, preden le-te začnejo z oblikovanjem sistemov informacijske tehnologije za potrebe uporabe »mini VEM« sistema, da se lahko le s sprejemom jasnih in zavezujočih določb o uporabi Direktive 2006/112/ES zagotovi ustrezno pravno varnost davčnim zavezancem.

Sprememba omenjene uredbe predstavlja pravno podlago za implementacijo »mini VEM« v prakso ter gospodarskim subjektom, ki delujejo na področjih telekomunikacij, oddajanja in elektronskih storitev predstavlja precejšnjo poenostavitev pri poslovanju v EU. Vzpostavljena bodo jasna in konkretna pravila za uporabo te sheme, kar bo davčnim zavezancem brez sedeža omogočilo, da določijo državo članico identifikacije kot edino in enotno točko (»ureditev vse na enem mestu«) za elektronsko ureditev za identifikacijo in predložitev DDV obračuna. Ta poenostavitev bo olajšala poslovanje ponudnikov na področjih telekomunikacij, oddajanja in elektronskih storitev, saj bo poenostavila trenutno zelo kompleksna DDV pravila na tem področju, s tem pa bo omogočen hitrejši razvoj in rast teh podjetij znotraj EU.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6384