100si

Vpisano: 7.2.2012 14:13:24

Dodatna splošna olajšava pri izračunu akontacije dohodnine (2012)

SKUPNI DOHODEK V LETU, ZA KATEREGA SE ODMERJA DOHODNINA*

DODATNO ZMANJŠANJE LETNE DAVČNE OSNOVE

do 10.622,06 EUR

3.144,79 EUR

Nad 10.622,06 EUR do 12.288,26 EUR

1.095,85 EUR

Nad 12.288,26 EUR

0 EUR

* Skupni dohodek vključuje dohodke iz naslova dohodka iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter drugih dohodkov – razen dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine oz. se ne vštevajo v davčno osnovo.

Dne 22.2.2010 je bil v Uradnem listu RS št. 13/2010 objavljen nov Zakon o minimalni plači. Znesek minimalne pripada zaposlenim za delo, opravljeno od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi novega zakona, torej za delo opravljeno od 1.3.2010 dalje. Nova višina minimalne plače predstavlja zakonsko zavezo delodajalcev, ki so jo dolžni izpolnjevati, razen v primeru posebnega dogovora (sporazuma) o postopnem prehodu na novo minimalno plačo. V takem primeru se lahko zamakne prehod na polno minimalno plačo do 31.12.2011.

Minimalna plača se enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Znesek minimalne plače velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta dalje.

Znesek minimalne plače določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 31. januarja tekočega leta.

Od 1. januarja 2012 dalje znaša minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, 763,06 EUR (Uradni list RS št. 5/2012 z dne 23.1.2012).

Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2012 (Uradni list RS št. 105/2011) se zneski olajšav, odločenih v 111. členu Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) uskladijo tako, da v letu 2012 znaša dodatna splošna olajšava 3.144,79 EUR za zavezance s skupnimi dohodki do 10.622,06 EUR. V primeru skupnih dohodkov v višini nad 10.622,06 EUR do 12.288,26 EUR pa znaša dodatna olajšava 1.090,85 EUR.

Pripravili smo gradivo, ki pojasnjuje dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Ur. list RS št. 51/2010). V gradivu boste našli tudi vzorec izjave delavca, naj izplačevalec ne upošteva dodatnega zneska splošne olajšave iz drugega in tretjega odstavka 111. člena (ZDoh-2 UPB5).

Gradivo je brezplačno in dostopno vsem registriranim uporabnikom portala Računovodja.com. Če še niste registrirani uporabniki portala, se lahko registrirate na naslovu: www.racunovodja.com/posta/subscribe.aspx.

Vstop v gradivo Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Ur. list RS št. 51/2010)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6303