100si

Vpisano: 6.2.2012 14:16:54

Obrazci M-4 za leto 2011 po odpravi krajevne pristojnosti

Odprava krajevne pristojnosti in obrazci M-4 za leto 2011

S spremembo ZMEPIZ (ZMEPIZ-B, Uradni list RS, št. 25/711), ki je začela veljati 5.4.2011, je bil črtan 24. člen Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00, 111/07 in 25/11 - ZMEPIZ).

Poslovnemu subjektu, ki je imel na dan 30.06.2011 dodeljenih več registrskih številk in na njih odprta zavarovanja, se je dodelila enotna registrska številka zavezanca (ERŠZ).

Registrske številke, ki so bile do 30.06.2011 dodeljene enotam poslovnega subjekta, so se s 01.07.2011 ukinile, kot enotna se je ohranila registrska številka zavezanca, ki je bila dodeljena sedežnemu delu poslovnega subjekta.

Če sedežu poslovnega subjekta še ni bila dodeljena registrska številka zavezanca (temveč samo poslovnim enotam), se je poslovnemu subjektu dodelila nova ERŠZ.

Ukinile so se posebne registrske številke zavezanca, ki so bile dodeljene za nosilce javnih pooblastil, ki so bili zavezanci za prijavo uživalcev pravic.

Gleda na navedeno je ZZZS zavarovancem, ki so bili prijavljeni v zavarovanje pod registrskimi številkami, ki so se ukinile, uredil spremembo registrske številke tako, da je zavarovanje pod ukinjeno registrsko številko v evidencah socialnega zavarovanja zaključil z odjavo iz zavarovanja na dan 30.06.2011 in vzpostavil novo zavarovanje s 01.07.2011 pod enotno dodeljeno registrsko številko. O dodelitvi ERŠZ je ZZZS poslovne subjekte obvestil.

Pri posredovanju podatkov na elektronskem obrazcu M-4 za leto 2011, se za zavarovanca, ki je bil do 30.06.2011 zavarovan pod ukinjeno registrsko številko posredujeta dva obrazca M-4 za dve zavarovalni obdobji (od 01.01. do 30. 06. in od 01.07. do 31.12). V prvem obrazcu M-4 se vpiše registrsko številko dajalca, ki je bila določena za posredovanje podatkov na obrazcu M-4 in registrsko številko zavezanca, s katero je bil zavarovanec prijavljen v obvezna socialna zavarovanja do 30.06.2011. Za obdobje od 01.07. do 31.12. se za zavarovanca izpolni nov obrazec M-4 z vpisano ERŠZ v polju registrska številka dajalca in registra številka zavezanca.

Za zavarovance, ki so prijavljeni v zavarovanje pod registrskimi številkami, ki se niso ukinile, ker preregistracija ni bila izvedena, se posreduje en elektronski obrazec M-4 za celotno obdobje 2011.

V nadaljevanju navajamo pravila za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 v letu 2011:

1. Poslovni subjekt nima poslovnih enot - ERŠZ je enaka registrski številki dajalca podatkov za posredovanje obrazcev M4 (v nadaljevanju RŠD) za leto 2010

Če poslovni subjektv svoji sestavi nimaposlovnih enot, ima dodeljeno le eno registrsko številko zavezanca– v nadaljevanju RŠZ, ki je hkrati RŠD za leto 2010 in je postala ERŠZ. Zavarovancem, ki so ob prehodu v letu 2011 zavarovani pod ERŠZ, se zavarovanja niso spremenila.

Dajalec podatkovza obrazce M4 za leto 2011:

1. oblikuje paket XML obrazcev, ker imajo vsi obrazci eno RŠD,

2. posreduje za vsakega zavarovanca en obrazec M-4 za obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2011 z vpisano ERŠZ v polju »4. Registrskašt. dajalca« in v polju »5. Registrskašt. zavezanca.

2. Poslovni subjekt ima poslovne enote- ERŠZ je enaka RŠD za leto 2010

Poslovni subjekt je imel na sedežnem delu odprto eno registrskoštevilko zavezanca in več odprtih registrskih številk zavezanca poslovnih enot. RŠD je bila do 30.06.2011 določena kot registrska številka dajalca podatkov za zavarovance na sedežnem delu in za zavarovance pri poslovnih enotah.

Dajalec podatkovza obrazce M4 za leto 2011:

1. oblikuje paket XML obrazcev, ker imajo vsi obrazci isto RŠD,

2. za vsakega zavarovanca, ki je bil zavarovan pod registrsko številkosedežnega dela poslovnega subjektaposreduje en obrazce M4 za obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2011 z vpisano ERŠZ v polju »4. Registrska št. dajalca« in v polju »5. Registrska št. zavezanca,

3. za vsakega zavarovanca, ki je bil zavarovanpod ukinjenoregistrsko številkoposlovne enote in je zavarovanje zaključeno z obrazcem M-2 z datumom 30.06.2011 in z obrazcem M-1vzpostavljeno novo zavarovanje od 01.07.2011 dalje pod ERŠZ, posreduje dva obrazca M-4:

a. za obdobje od 01.01.2011 do 30.06.2011v obrazec M-4v polju »4. Registrska št. dajalca« vpiše RŠD, ki je bila določena za posredovanje obrazcev M4 za leto 2010, v polje »5. Registrska št. zavezanca pa registrsko številko poslovne enote, pod katero je bil zavarovanec do 30.6.2011 prijavljen v zavarovanje,

b. za obdobje od 01.07.2011 do 31.12.2011 v obrazec M-4,vpiše ERŠZ tako v polje »4. Registrska št. dajalca« in v polje »5. Registrska št. zavezanca.

3. Poslovni subjekt ima poslovne enote - ERŠZ ni enaka RŠD za leto 2010

Poslovni subjekt je imel v letu 2010 dodeljeno RŠD, ki pa ni enaka ERŠZ in s tem tudi RŠD za obdobje od 01.07.2011 dalje. Zato mora posredovati obrazce M4 za leto 2011 pod dvema različnima dajalcema podatkov.

Prvi dajalec podatkov obrazcev M4 za leto 2011:

1. oblikuje paket XML obrazcev za obdobje od 01.01. do 30.06. z RŠD, ki je bila določena za posredovanje obrazcev M4 za leto 2010,

2. za vsakega zavarovanca, ki je bil zavarovan pod registrsko številko zavezanca, ki je bila enaka RŠD, posreduje obrazce M4 za obdobje od 01.01.2011 do 30.06.2011 z vpisano RŠD za leto 2010 v polju »4. Registrska št. dajalca« in v polju »5. Registrska št. zavezanca«,

3. za vsakega zavarovanca, ki je bil zavarovan pod registrsko številko zavezanca, ki ni bila enaka RŠD, posreduje obrazce M4 za obdobje od 01.01.2011 do 30.06.2011 z vpisano RŠD za leto 2010 v polju »4. Registrska št. dajalca« in RŠZ v polju »5. Registrska št. zavezanca«.

Drugi dajalec podatkov obrazcev M4 za leto 2011:

1. oblikuje paket XML obrazcev za obdobje, ker imajo vsi obrazci RŠD enako ERŠZ,

2. za vsakega zavarovanca za obdobje od 01.07.2011 do 31.12.2011 vpiše ERŠZ, tako v polje »4. Registrska št. dajalca« in v polje »5. Registrska št. zavezanca«.

Vir: ZPIZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6301