100si

Vpisano: 19.1.2012 11:05:33

Koledar poročanja v januarju 2012

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v januarju ne smete zamuditi:

 • Do 10. 1. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2011 in trimesečno obdobje oktober – december 2011
 • Do 10. 1. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2011 in trimesečno obdobje oktober – december 2011
 • Do 10. 1. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka) za december 2011
 • Do 10. 1. - Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od oktober do december 2011
 • Do 13. 1. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za december 2011
 • Do 16. 1. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za december 2011
 • Do 16. 1. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za december 2011
 • Do 16. 1. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za december 2011
 • Do 16. 1. – obračun požarne takse za obdobje oktober - december 2011 in plačilo požarne takse za december 2011
 • Do 16. 1. – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od oktober do december 2011
 • Do 16. 1. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od oktober do december 2011
 • Do 16. 1. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od oktober do december 2011
 • Do 16. 1. – Dostava podatkov o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine
 • Do 16. 1. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2011, kadar dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka
 • Do 18. 1. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za december 2011
 • Do 18. 1. – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za december 2011
 • Do 20. 1. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2011
 • Do 20. 1. – Obrazec DDV-O za junij 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2011 (op. plačilo DDV je 31. 1.)
 • Do 20. 1. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za december 2011
 • Do 20. 1. – obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za december 2011
 • Do 20. 1. – obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za december 2011
 • Do 20. 1. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za december 2011
 • Do 20. 1. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za december 2011
 • Do 20. 1. - obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu (zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.)
 • Do 20. 1. - obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2011
 • Do 20. 1. - obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje julij do december 2011
 • Do 31. 1. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec december 2011 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 31. 1. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2011
 • Do 31. 1. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za december 2011 in za obdobje oktober do december 2011 in Priloga A
 • Do 31. 1. – obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za december 2011
 • Do 31. 1. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za december 2011
 • Do 31. 1. – Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2011
 • Do 31. 1. – Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje julij do december 2011
 • Do 31. 1. – Obrazec DDV-OPN – Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2011
 • Do 31. 1. – Obrazec DDV-PD – Poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo za leto 2011
 • Do 31. 1.Dostava podatkov zavezancem za dohodnino in DURS za leto 2011Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6217